Erasmus+ prosjektutlysninger - Ansatt

Erasmus+ prosjektutlysninger

Erasmus+ prosjektutlysninger

Den største delen av Erasmus+ programmet består av stipendmidler. Men det finnes også ulike typer prosjektsamarbeid du kan søke om midler til.

Erasmus+ programmet har en rekke utlysninger av midler til internasjonalt prosjektsamarbeid. Det gis støtte til prosjekt som øker kvaliteten i utdanning gjennom arbeidslivsrelevans og digitalisering, og som fokuserer på inkludering, mangfold, nytenkning, demokratiske verdier og et grønt Europa.

Prosjektutlysninger fagmiljøet ditt kan søke på: