Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Erasmus + prosjektutlysninger

Den største delen av Erasmus + programmet består av stipendmidler. Men det finnes også ulike typer prosjektsamarbeid man kan søke om midler til. Fellesnevneren er at det gis støtte til 2-3 årige internasjonale prosjekt som øker kvaliteten i utdanning.

Her er det alt fra små prosjekt til store nettverksprosjekt. Noen av prosjektutlysningene fokuserer på deltakere fra land i EU, EFTA, Tyrkia, Nord-Makedonia og Serbia (programland), mens andre prosjektutlysninger fokuserer på land ellers i verden (partnerland).

Det er stort sett frist én gang i året, vanligvis i februar eller mars, avhengig av hvilken utlysning du søker på. 

Ansatte søker selv på disse utlysningene, men det er viktig med bred deltakelse i fagmiljøet og med forankring hos ledelsen. Alle aktivitetene legger opp til egenandeler i form av tid og/eller penger. 

Det er også fullt mulig å søke om midler til studieadministrative prosjekt innenfor noen av utlysningene.

Her finner du oversikten over alle Erasmus + prosjektene OsloMet deltar i både som koordinator og som partner.

Storbritannia er medlem av Erasmus+-programmet ut våren 2021 til tross for Brexit. De kan derfor inkluderes i prosjektsøknader med søknadsfrist våren 2020 selv om prosjektene varer lengre enn 2021.

Prosjektutlysninger fagmiljøet ditt kan søke på

Erasmus+ Strategiske partnerskapsprosjekt

Erasmus+ Kapasitetsbyggingsprosjekt

Erasmus+ Sektorallianser

Erasmus+ Kunnskapsallianser

Erasmus+ Jean Monnet

Erasmus+ Aktiv ungdom

Praktisk informasjon til Erasmus+ søknaden

Gylne regler for å sette i gang prosjekt

chatbot-portlet