Erasmus+ prosjektutlysninger - Ansatt

Erasmus + prosjektutlysninger

Erasmus + prosjektutlysninger

Den største delen av Erasmus + programmet består av stipendmidler. Men det finnes også ulike typer prosjektsamarbeid man kan søke om midler til. Fellesnevneren er at det gis støtte til 2-3 årige internasjonale prosjekt som øker kvaliteten i utdanning.

En ny Erasmus+ periode starter 1.1.2021. Dessverre er detaljene i det nye programmet ennå ikke klare. De første utlysningene er forventet tidligst i midten av desember. Så snart vi vet mer, vil vi oppdatere disse nettsidene.

Her er det alt fra små prosjekt til store nettverksprosjekt. Noen av prosjektutlysningene fokuserer på deltakere fra land i EU, EFTA, Tyrkia, Nord-Makedonia og Serbia (programland), mens andre prosjektutlysninger fokuserer på land ellers i verden (partnerland).

Det er stort sett frist én gang i året, vanligvis i februar eller mars, avhengig av hvilken utlysning du søker på. 

Ansatte søker selv på disse utlysningene, men det er viktig med bred deltakelse i fagmiljøet og med forankring hos ledelsen. Alle aktivitetene legger opp til egenandeler i form av tid og/eller penger. 

Det er også fullt mulig å søke om midler til studieadministrative prosjekt innenfor noen av utlysningene.

Her finner du oversikten over alle Erasmus + prosjektene OsloMet deltar i både som koordinator og som partner.

Storbritannia er medlem av Erasmus+-programmet ut våren 2021 til tross for Brexit. De kan derfor inkluderes i prosjektsøknader med søknadsfrist våren 2020 selv om prosjektene varer lengre enn 2021.

Prosjektutlysninger fagmiljøet ditt kan søke på