Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Gylne regler for å sette i gang prosjekt

Her er noen gode råd hvis du skal søke støtte til et internasjonalt prosjekt. Når du bør begynne, handler både om hvilken utlysning søknaden svarer på og om dere deltar som partner eller koordinator i prosjektet.
 1. Start i tide og fortsett i tide. 
 2. Finn ut hvilken utlysning som passer best for ideen din.
 3. Sett deg inn i kriteriene for utlysningen.
 4. Vær bevisst på hvorfor du vil ha prosjektet – hva skjer når prosjektfinansieringen tar slutt? 
 5. Sikre at din leder og dine kollegaer gir full støtte til prosjektet. 
 6. Etabler en ressursgruppe for å sikre at tilstrekkelig akademiske og administrative ressurser settes av til prosjektet. 
 7. Sikre at tilstrekkelig økonomiske ressurser er på plass. 
 8. Gjør en behovsanalyse.
 9. Velg din(e) partner(e) med omhu. Du bør kjenne dem fra før.
 10. Organiser og planlegg tilstrekkelige møteplasser. 
 11. Inkluder partnerne i prosessen og sørg for å gi dem nok informasjon om hva som kreves av dem.
 12. Utvikle veldefinerte mål for prosjektet og for resultatene.
 13. Lag en god kommunikasjonsplan.
 14. Etabler en klar ansvarsfordeling i prosjektet.
chatbot-portlet