Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Erasmus+ Kapasitetsbyggingsprosjekt

Dette er prosjekt der fokus ligger på internasjonalt samarbeid som bidrar til å utvikle utdanning i partnerland (de fleste land utenfor EU, EFTA, Tyrkia, Nord-Makedonia og Serbia).

Prioriteringer for Erasmus+ Kapasitetsbyggingsprosjekt:

 • å støtte modernisering og internasjonalisering av høyere utdanning i partnerlandene

 • å øke tilgang til høyere utdanning i partnerlandene

 • å fremme nettverksbygging og interkulturell bevissthet

Prosjektene kan være rettet mot institusjonsnivå eller på systemnivå. I tillegg til Erasmus+ prioriteringene er det nasjonale og/eller regionale prioriteringer som må følges.

Hvem kan være med?

 • Minstekravet er to programland med minst én høyere utdanningsinstitusjon fra hvert land og minst ett partnerland med minimum tre høyere utdanningsinstitusjoner.

 • Det må være like mange høyere utdanningsinstitusjoner fra partnerlandene som fra programlandene.

 • Én av partnerne koordinerer søknaden og det eventuelle prosjektet.

Hvor lenge kan prosjektet vare?

Prosjektene kan vare to eller tre år.

Hva kan du søke om?

 • Midler til å utvikle en prosjektsøknad

  • Dersom du ønsker å utvikle en prosjektsøknad innenfor Erasmus+ Kapasitetsbyggingsprosjekt-utlysning, kan du søke Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) om midler til prosjektetableringsstøtte (PES).

  • Utlysningen av og fristen for prosjektetableringsstøtte varierer fra år til år, mer informasjon finner du på Dikus nettsider.

 • Midler til Erasmus+ Kapasitetsbyggingsprosjektet

  • Du kan søke om tilskudd til å utvikle læreplaner, styrings- og ledelsessystemer, oppbygging av samarbeidsnettverk, utveksling, politikkutvikling m.m.

Hvordan søker du?

 • Det lyses ut midler én gang i året, vanligvis i oktober.

 • Koordinerende institusjon søker om midler.

 • Søknadsfristen er vanligvis i begynnelsen av februar.

 • Se Diku og EU-kommisjonens nettsider for mer informasjon om søknadsprosedyrer.

 • Kontakt Erasmus+ teamet i fellesadministrasjonen.

 • Diku arrangerer søkerseminar som vi anbefaler deg å være med på dersom du tenker å koordinere en prosjektsøknad.

 • Registrer søknaden i P360.

chatbot-portlet