Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Praktisk informasjon til Erasmus+ søknaden

Du vil bli bedt om en rekke opplysninger om organisasjonen når du fyller ut en Erasmus+ søknad. På denne siden finner du de relevante opplysningene for OsloMet.

Husk også at informasjon om planlagte prosjekt må sendes Erasmus+ teamet ved Seksjon for internasjonalisering på erasmus@oslomet.no

I søknaden kan du bli bedt om å fylle ut følgende formaliteter

  • Legal representative må signere på søknadene: 

    • For søknader på tvers av fakultet er det rektor som må signere 

    • For søknader innad på fakultet er det dekan som må signere

  • PIC-kode: 954982461

  • Erasmus+ kode: N OSLO60

  • ECHE-nummer:  262768-EPP-1-2014-1-NO-EPPKA3-ECHE

  • OsloMets Erasmus Policy Statement

  • VAT-number/organisasjonsnummer: 997058925

 

 

chatbot-portlet