Praktisk informasjon Erasmus+ søknaden - Ansatt

Praktisk informasjon til Erasmus+ søknaden

Praktisk informasjon til Erasmus+ søknaden

Du vil bli bedt om en rekke opplysninger om organisasjonen når du fyller ut en Erasmus+ søknad. På denne siden finner du de relevante opplysningene for OsloMet.

I søknaden kan du bli bedt om å fylle ut følgende formaliteter:

  • "Legal representative" må signere på søknadene. For søknader på tvers av fakultet er det rektor som må signere. For søknader innad på fakultet er det dekan som må signere.

  • PIC-kode: 954982461

  • Erasmus+ kode: N OSLO60

  • ECHE-nummer:  1528062

  • OID-nummer: E10147722

  • OsloMets Erasmus Policy Statement (oslomet.no)

  • VAT-number/organisasjonsnummer: 997058925

PS! Husk å sende informasjon om planlagte prosjekter til Erasmus+ teamet i Avdeling for utdanning.