Erasmus+ samarbeidspartnerskap - Ansatt

Erasmus+ Samarbeidspartnerskap

Erasmus+ Samarbeidspartnerskap

Fleksible, små til mellomstore internasjonale prosjekt som fokuserer på å bedre utdanningene.
 • Hva er et Erasmus+ Samarbeidspartnerskap?

  Dette er den «enkleste» av prosjektutlysningene i Erasmus+ programmet. Et samarbeidspartnerskap skal gjennom deling av kunnskap og erfaring: 

  • øke kvaliteten i utdanningene 
  • bidra til inkludering og integrering av f.eks. flyktninger, personer med behov for tilrettelegging og andre underrepresenterte grupper
  • gjøre utdanningene mer arbeidslivsrelevante gjennom utvikling og deling av nye pedagogiske metoder, f.eks. digitalisering i undervisning og samarbeid med arbeidslivet
  • gi studenter og ansatte kompetanse til å møte miljø- og klimautfordringer
  • støtte opp under demokratiske verdier

  Utlysningen har både horisontale prioriteringer, dvs prioriteringer som gjelder alle nivåene i utdanningsløpet, og prioriteringer som gjelder hvert av nivåene. Det er for eksempel mulig å søke på utlysningen som gjelder barnehage dersom de planlagte resultatene av prosjektet svarer på prioriteringene for dette utdanningsnivået. Hvert prosjekt må bygge opp under minimum én av disse prioriteringene. 

 • Hva er kravene til et Erasmus+ Samarbeidspartnerskap?

  Omfang og varighet

  Prosjektet kan vare fra ett til tre år.

  Deltakere

  • Prosjektet må inkludere minimum tre partnere fra tre forskjellige Erasmus+ land (EU, EFTA, Tyrkia, Nord-Makedonia og Serbia). 
  • Partnerne kan være høyere utdanningsinstitusjoner, skoler, barnehager, organisasjoner, bedrifter m.m.
  • Du/ditt fagmiljø kan være koordinator eller partner i prosjektet. 
  • Det er mulig å inkludere institusjoner fra ikke-Erasmus+ land også, men kun som partner i prosjektet og kun dersom deres kompetanse er unik og prosjektet ikke når sine mål uten den.
 • Hvilke midler kan du søke om?

  Du kan søke om midler til å delfinansiere forskjellige aktiviteter som støtter opp under målene for prosjektet. Dette kan være prosjektmøter, informasjonsmateriale, nettverksmøter, workshops for ansatte og studenter, utvikling av pensum, arrangering av seminarer, gjennomføring av intervjuer m.m. 

  Du søker om en pott med penger og det er viktig å velge den summen som står i forhold til de aktivitetene dere planlegger, og de målene dere ønsker å oppnå. Dere kan søke om enten 120 000, 250 000 eller 400 000 EUR. 

  Vær oppmerksom på at Erasmus+ programmet kun er ment som tilleggsfinansiering. Enheten du jobber på må derfor påregne egenandeler. Dette er det også viktig at partnerinstitusjonene vet om. 

 • Hvordan søker du?

  Det lyses ut midler én gang i året, vanligvis i oktober. Unntaksvis lyses det ut midler til en ekstra runde, dette skjer i juni/juli.  Koordinerende institusjon søker om midler innen søknadsfristen, som vanligvis er i slutten av mars. 

  For mer informasjon, se Erasmus+ sine nettsider om utlysningen og søknadsprosessen (hkdir.no) 

  HK-dir arrangerer søkerseminar som vi anbefaler deg å være med på dersom du tenker å koordinere en prosjektsøknad.

  Du må fylle ut opplysninger om OsloMet i søknaden og registrere søknaden i P360.

 • Kontaktinformasjon

  For mer informasjon, ta kontakt med Erasmus+ teamet i Avdeling for utdanning.