tilsetting-arbeidskontrakt - Ansatt

Kontrakt på timelønn og oppdrag/honorar

Kontrakt på timelønn og oppdrag/honorar

Her finner du informasjon om hvordan du oppretter kontrakt til timelønnete arbeidstakere og oppdragstagere som mottar honorar. Du finner veiledere til signering av time- og oppdragskontrakt, og til innsending av timeliste. Du finner også informasjon om rollen som godkjenner av bestilt kontrakt, for ansatte med budsjettmyndighet, BDM.

OBS: Informasjonen på denne siden gjelder kun Fakultet for samfunnsvitenskap i forbindelse med pilot av ny løsning for inngåelse av kontrakter (fra 01.01.21).

 • Bestille kontrakt

  For å bestille kontrakt må du laste ned DFØ appen på din mobiltelefon. Per i dag kan du kun bestille via APP. Last ned denne via App store eller Google play.

  Når du har lastet ned appen anbefaler vi å laste ned og se denne korte instruksjonsvideoen fra DFØ angående bestilling. Tekst markert i rødt refererer til lokale rutiner ved OsloMet. 


  Viktig:

  Når du fyller ut bestilling er det er veldig viktig at du tar med følgende punkter i kommentarfeltet før du sender bestillingen til saksbehandler:

  1. Minumum fødselsdato  – for å sikre rett identitet
  2. Arbeidsoppgaver, avtalt leveranse og oppmøtested – beskriv arbeidsoppgavene og eventuelt oppmøtested. NB: Husk å velge hvilken avtale det skal være i bestillingen; timelønn eller oppdrag.
  3. Budsjettenhet og arbeidsordre kontrakten skal belastes på*
  4. Oppgi faktor hvis det er relevant, for eksempel ved avsatt tid til forberedelse. Merk at det per i dag bare kan settes en faktor pr avtale.
  5. Ved kontrakt med timelærer: Oppgi emne og emnekode.
  6. Utdanningsnivå – oppgi høyeste fullførte utdanning.
  7. Timeantall på kontrakten (ytre rammer).
  8. Hvis det er avtalt betingelser/lønnstrinn, må dette oppgis.


  Merk:
  * Budsjettenhet og arbeidsordre som kontrakten skal belastes på, må oppgis hvis dette skal være noe annet enn organisasjonsenhet du bestiller fra. Hvis det ikke presiseres belastes dette basert på denne enheten, eller oppgitt emne/emnekode (for timelærere).

  Feltet «Organisasjonsenhet» er fylt ut med organisasjonsenheten hvor du er ansatt. Hvis organisasjonsenhet på kontrakten skal være noe annet kan kun saksbehandler endre på dette.

  Det er viktig å få med dette for å unngå å få din bestilling i retur. Saksbehandler må ha denne informasjonen for å få opprettet og sendt ut kontrakten. Når kontrakten er saksbehandlet sendes denne til godkjenner 2, leder med budsjettmyndighet, BDM.

  Du kan følge med på status på din bestilling i Appen. Her er noen statusbeskrivelser:

  Utkast - avtalen er mellomlagret, men ikke sendt videre

  sentgkk - avtalen er sendt til godkjenner kontrakt / saksbehandler i OsloMet

  esign - kontrakten er behandlet av saksbehandler, godkjent av BDM og sendt til signering hos timelønnet eller oppdragstaker.

  Les også vår skriftlige veileder for bestillere

 • Godkjenne kontrakt (leder/ansatt med budsjettmyndighet)

  Kontrakter sendt til deg for godkjenning behandles i DFØ appen, du finner disse under «Innkurv».

  Per i dag kan du kun godkjenne kontrakter i DFØ-appen, men etter hvert vil det også være mulig å gjøre det i selvbetjeningsportalen.

  Last ned og se videoveileder fra DFØ om godkjenning av kontrakt.

 • Signering av kontrakt, og innlevering av timeliste

  Har du fått en oppdragsavtale eller timelønnskontrakt til signering?

  Her kan du laste ned og se følgende instruksjonsvideo om signering

   

  Se også vår skriftlige veileder

  OBS: 
  Hvis du allerede har en oppdragsavtale eller timelønnskontrakt (nylig vært registrert i vårt lønnssystem) er kontonummeret og adresse allerede ferdig utfylt. Skal du endre bankkontonummer eller adresse må du først signere avtalen og deretter endre dette via DFØ-appen. 

  Timelønnet arbeidstaker

  Når du har signert en kontrakt på timelønn er neste steg å sende inn timelister, etter at arbeidet er utført. Timelistene går til godkjenning hos saksbehandlere i OsloMet. Last ned og se følgende instruksjonsvideoer:

  1. Timelønnet - registrere timer
  2. Timelønnet - timeliste i retur

   

  OBS:
  Vær oppmerksom på at det bare kan sendes inn en timeliste per måned, så alle timene for den aktuelle måneden må være registrert før du sender skjemaet. 

 • Utbetaling av innleverte timer

  Etter innsending av timelisten fra timelønnede, får en saksbehandler i OsloMet timelisten til godkjenning. Saksbehandleren kan ikke redigere noen felter i timelisten. Hvis noe skal endres, må timelisten sendes tilbake til deg for korrigering. 

  Når saksbehandler godkjenner timelisten, går den til postering i lønnssystemet og blir utbetalt på den første mulige lønnskjøringen. Utbetaling skjer den 12. i måneden dersom timelisten har blitt godkjent innen fristen for denne månedens lønnskjøring, som regel den 3. eller 4. i måneden. Blir ikke timelisten godkjent innen denne fristen, blir timene utbetalt neste lønnskjøring, i påfølgende måned.

 • Utbetaling av oppdragskontrakt

  Når datoen for oppdraget som står i oppdragskontrakten er passert, vil en saksbehandler i OsloMet få som oppgave å godkjenne utbetalingen. Når godkjenningen er utført, blir utbetalingen postert i lønnssystemet og utbetalt på første mulige lønnskjøring i henhold til kjøreplanen til DFØ. For oppdragskontrakter (ikke timelønnskontrakter) er utbetaling to ganger i måneden, den 16.-18. og den 27.-30.