Eksamens- og timeplanlegging retningslinjer - Ansatt

Retningslinjer for eksamens- og timeplanlegging

Retningslinjer for eksamens- og timeplanlegging

Her finner du retningslinjer for eksamens- og timeplanleggingen på OsloMet gjeldende fra høsten 2019.

Retningslinjene for eksamens- og timeplanlegging setter rammene for all timeplanlegging og eksamensplanlegging på OsloMet. Alle ansatte bør være kjent med disse. Ansatte som jobber med eksamens- og timeplanlegging må i tillegg sette seg inn i rutinebeskrivelsene for eksamensplanlegging og rutinebeskrivelsene for timeplanlegging (oslomet.gitbook.io).

Innhold på denne siden

Formål 

Disse retningslinjene og rutinene skal sikre høy kvalitet, forutsigbarhet og effektivitet i time- og eksamensplanarbeidet ved OsloMet, og støtte studentenes gjennomføring av sin utdannelse. 

Universitetet har som mål at time- og eksamensplanene skal bidra til at studenter og ansatte kan planlegge sin studie- eller arbeidshverdag.  

Derfor skal time- og eksamensplanene

 • Sikre god pedagogikk og didaktikk 
 • Inneholde korrekt informasjon 
 • Samle alt av informasjon på ett sted 

Retningslinjene skal fremme

 • Godt samarbeid og god kommunikasjon mellom partene.  
 • Utvikling av systemet og tilhørende arbeidsprosesser inkludert automatisering. 
 • En arealeffektiv utnyttelse av rom på OsloMet. 

Retningslinjer for timeplanlegging 

 • Undervisning har forrang i alle undervisningsrom.  
 • Vedtatte frister for innmelding og publisering av planene skal overholdes. 
 • En undervisningstime starter 30 minutter over hel time og varer i 45 minutter. 
 • Undervisningsdagen starter normalt 08.30 og slutter 16.15. Undervisning kan skje til andre tider der det er særskilt hensiktsmessig (se OsloMet sin personalhåndbok).  
 • Undervisningen skal normalt gis i 2-timers bolker som starter kl. 08.30, kl. 10.30, kl. 12.30, kl. 14.30 og kl. 16.30. 
 • Der studentene har flere forelesninger etter hverandre, er det studieleders ansvar å planlegge undervisningen slik at studentene får lunsjpause. 

Retningslinjer for eksamensplanlegging

 • Undervisningen planlegges først for å sikre kollisjonsfri undervisning og eksamen. 
 • Skoleeksamen skal som hovedregel avvikles på arbeidsdager mellom kl. 09.00 og kl. 18.00 (eksklusivt tilleggstid). 
 • Alle eksamensformer må legges inn i TP:Eksamen for å unngå at studenter får satt opp en skoleeksamen samtidig som undervisning, hjemmeeksamen eller muntlig eksamen. 
 • Vedtatte frister for innmelding og publisering av planene skal overholdes.