Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Læringsressurser og verktøy / Timeplanlegging ved OsloMet

Rutinebeskrivelser for eksamensplanlegging

Her finner du rutinebeskrivelsen for eksamensplanlegging.

Alle eksamenstimeplaner legges i timeplanleggingssystemet TP (timeplan) som driftes av universitetssamarbeidet BOTT

Vi anbefaler alle å lese retningslinjene for eksamens- og timeplanlegging.  Retningslinjene ble fastsatt 28.01.2019.

Sjekk brukerveiledning for eksamensplanlegging i TP

Innhold 

Frister

Registreringsfrister

Frist for oppretting av vurderingsenheter i FS:

 • 15.04 for høstsemesteret 
 • 15.10 for vårsemesteret 

Frist for registrering av informasjon i TP

 • 30.04 for høstsemesteret 
 • 01.11 for vårsemesteret 

Publiseringsfrister: 

Presentering i TP: 

 • 15.05 for høstsemesteret 
 • 15.11 for vårsemesteret.  

Verifisering fra fakultetene på presenterte datoer

 • innen 1 uke etter presentering i TP. 

Publisering i FS og Studentweb:

 • 01.06 for høstsemesteret
 • 01.12 for vårsemesteret 

Vurderingsform 

Skriftlig skoleeksamen under tilsyn må registreres i TP. Andre eksamensformer anbefales at registreres i TP grunnet kollisjonssikring (studentgrupper).

Skriftlig skoleeksamen 

 • Denne typen eksamen kan kun gå over én dag 
 • Aktiviteten trenger et rom 
 • Må meldes inn i TP:Eksamen innen gitte frister

Muntlig vurdering 

 • Denne typen eksamen kan gå over et datointervall (flere dager) 
 • Aktiviteten trenger et rom (fakultet bestiller egne rom til muntlig/praktisk eksamen)
 • Anbefales å bestille i TP:Eksamen (etter hovedbestilling av skoleeksamen)

Hjemmeeksamen, oppgaver o.l.: 

 • Denne typen eksamen kan gå over et datointervall (flere dager)
 • Aktiviteten trenger ikke et rom 
 • Anbefales å bestille i TP:Eksamen (etter hovedbestilling av skoleeksamen)

Prosedyrer for eksamensplanlegging 

Fakultetene registrerer data i FS: 

 • Emner som skal ha vurdering må ha vurderingsenhet(er) i FS. Fakultetsadministrasjonen henter vurderingsenheter fra FS til TP i henhold til brukerveiledning.  
 • Dersom eksamen skal være digital må digitalt eksamenssystem være utfylt med Inspera i vurderingsenheten i FS.  

Fakultetene registrerer data for sine vurderingsenheter i TP etter overføringen fra FS (se punkt over): 

 • registrerer varighet 
 • registrerer forventet antall kandidater 
 • registrerer alternative uker for avvikling av skoleeksamen 
 • kobler til aktuelle studentgrupper 
 • registrerer utilgjengelige datoer ved behov 
 • registrerer eksamener som skal gå på samme tid, ved behov 
 • registrerer eksamener som skal gå i en bestemt rekkefølge, ved behov 
 • for andre vurderingsformer enn skoleeksamen registreres dato og klokkeslett for innlevering og eventuelt uttak og bestilles i TP
 • For registreringsfrist i TP: Se frister over.
 • Endringer skal ikke gjøres i FS etter at hovedbestilling er gjort i TP 

Eksamensplanen for skoleeksamen vil i hovedsak bli lagt automatisk (hovedbestilling) av fellesadministrasjonen på bakgrunn av fakultetenes data i FS og TP. 

Fellesadministrasjonen reserverer eksamensrommene for skoleeksamen under tilsyn i TP: Rombestilling. 

 • Forslag til eksamensplan presenteres av fellesadministrasjonen i TP innen gitte frister.
 • Forslaget bekreftes av fakultetene senest innen en uke etter presenteringsfristen. Planen justeres av fellesadministrasjonen ved behov, dersom det er mulig. 

Merk at data som bestilles i TP:Eksamen overstyrer data i FS (Se informasjonsboks om autorative data i FS og TP) 

Publisering av eksamensplan for skoleeksamen under tilsyn

 • Fellesadministrasjonen publiserer endelige eksamensdatoer innen gitte frister.
 • Datakilden for publisering er FS. 
 • Fellesadministrasjonen romplasserer kandidater ca. en uke før skoleeksamen. 

Skoleeksamensfri 

 • Onsdager utenom høysesong for skoleeksamen under tilsyn er i hovedsak eksamensfrie.  
 • Påskeuken er skoleeksamensfri samt påfølgende tirsdag og onsdag.  
 • Lille julaften og første arbeidsdag i januar er skoleeksamensfrie. 

Hovedbestilling: På bakgrunn av data fra fakultetene blir det utført automatisk timeplanlegging av skoleeksamen i TP av fellesadministrasjonen. Romressurser og datoer fordeles automatisk i henhold til følgende kriterier: 

 • Studentgrupper (en studentgruppe tilknyttet en eksamen vil i utgangspunktet lage minst én dags pause før neste eksamen i studentgruppen) 
 • Antall studenter (rommet må være stort nok) 
 • Eventuelle særkrav (for eksempel Inspera) 

Fakultetene er selv ansvarlige for å legge inn studentgrupper, studentantall og varighet samt eventuelle særkrav. Opplæring vil bli gitt gjennom arbeidsstuer hvert semester i eksamensplanleggingsperioden. Da kan eksamensplanleggingsverktøyet foreta en automatisk fordeling av romressurser og eksamensdatoer. Dette for å sikre best mulige eksamensplaner for studentene og romutnyttelse på eksamensrommene. 

chatbot-portlet