Eksamensplanlegging rutinebeskrivelser - Ansatt

Rutinebeskrivelser for eksamensplanlegging

Rutinebeskrivelser for eksamensplanlegging

Her finner du rutinebeskrivelsen for eksamensplanlegging.

Alle eksamenstimeplaner legges i timeplanleggingssystemet TP (timeplan) som driftes av universitetssamarbeidet BOTT

Vi anbefaler alle å lese retningslinjene for eksamens- og timeplanlegging.  Retningslinjene ble fastsatt 28.01.2019.

Sjekk brukerveiledning for eksamensplanlegging i TP

 • Frister

  Registreringsfrister

  Frist for oppretting av vurderingsenheter i FS:

  • 15.04 for høstsemesteret 
  • 15.10 for vårsemesteret 

  Frist for registrering av informasjon i TP: 

  • 30.04 for høstsemesteret 
  • 01.11 for vårsemesteret 

  Publiseringsfrister

  Presentering i TP: 

  • 15.05 for høstsemesteret 
  • 15.11 for vårsemesteret.  

  Verifisering fra fakultetene på presenterte datoer: 

  • innen 1 uke etter presentering i TP. 

  Publisering i FS og Studentweb:

  • 01.06 for høstsemesteret
  • 01.12 for vårsemestere
 • Vurderingsform

  Skriftlig skoleeksamen under tilsyn må registreres i TP. Andre eksamensformer anbefales at registreres i TP grunnet kollisjonssikring (studentgrupper).

  Skriftlig skoleeksamen 

  • Denne typen eksamen kan kun gå over én dag 
  • Aktiviteten trenger et rom 
  • Må meldes inn i TP:Eksamen innen gitte frister

  Muntlig vurdering 

  • Denne typen eksamen kan gå over et datointervall (flere dager) 
  • Aktiviteten trenger et rom (fakultet bestiller egne rom til muntlig/praktisk eksamen)
  • Anbefales å bestille i TP:Eksamen (etter hovedbestilling av skoleeksamen)

  Hjemmeeksamen, oppgaver o.l.: 

  • Denne typen eksamen kan gå over et datointervall (flere dager)
  • Aktiviteten trenger ikke et rom 
  • Anbefales å bestille i TP:Eksamen (etter hovedbestilling av skoleeksamen)
 • Prosedyrer for eksamensplanlegging

  Fakultetene registrerer data i FS: 

  • Emner som skal ha vurdering må ha vurderingsenhet(er) i FS. Fakultetsadministrasjonen henter vurderingsenheter fra FS til TP i henhold til brukerveiledning.  
  • Dersom eksamen skal være digital må digitalt eksamenssystem være utfylt med Inspera i vurderingsenheten i FS.  

  Fakultetene registrerer data for sine vurderingsenheter i TP etter overføringen fra FS (se punkt over): 

  • registrerer varighet 
  • registrerer forventet antall kandidater 
  • registrerer alternative uker for avvikling av skoleeksamen 
  • kobler til aktuelle studentgrupper 
  • registrerer utilgjengelige datoer ved behov 
  • registrerer eksamener som skal gå på samme tid, ved behov 
  • registrerer eksamener som skal gå i en bestemt rekkefølge, ved behov 
  • for andre vurderingsformer enn skoleeksamen registreres dato og klokkeslett for innlevering og eventuelt uttak og bestilles i TP
  • For registreringsfrist i TP: Se frister over.
  • Endringer skal ikke gjøres i FS etter at hovedbestilling er gjort i TP 

  Eksamensplanen for skoleeksamen vil i hovedsak bli lagt automatisk (hovedbestilling) av fellesadministrasjonen på bakgrunn av fakultetenes data i FS og TP. 

  Fellesadministrasjonen reserverer eksamensrommene for skoleeksamen under tilsyn i TP: Rombestilling. 

  • Forslag til eksamensplan presenteres av fellesadministrasjonen i TP innen gitte frister.
  • Forslaget bekreftes av fakultetene senest innen en uke etter presenteringsfristen. Planen justeres av fellesadministrasjonen ved behov, dersom det er mulig. 

  Merk at data som bestilles i TP:Eksamen overstyrer data i FS (Se informasjonsboks om autorative data i FS og TP) 

 • Publisering av eksamensplan for skoleeksamen under tilsyn

  • Fellesadministrasjonen publiserer endelige eksamensdatoer innen gitte frister.
  • Datakilden for publisering er FS. 
  • Fellesadministrasjonen romplasserer kandidater ca. en uke før skoleeksamen. 
 • Skoleeksamensfri

  • Onsdager utenom høysesong for skoleeksamen under tilsyn er i hovedsak eksamensfrie.  
  • Påskeuken er skoleeksamensfri samt påfølgende tirsdag og onsdag.  
  • Lille julaften og første arbeidsdag i januar er skoleeksamensfrie. 

  Hovedbestilling: På bakgrunn av data fra fakultetene blir det utført automatisk timeplanlegging av skoleeksamen i TP av fellesadministrasjonen. Romressurser og datoer fordeles automatisk i henhold til følgende kriterier: 

  • Studentgrupper (en studentgruppe tilknyttet en eksamen vil i utgangspunktet lage minst én dags pause før neste eksamen i studentgruppen) 
  • Antall studenter (rommet må være stort nok) 
  • Eventuelle særkrav (for eksempel Inspera) 

  Fakultetene er selv ansvarlige for å legge inn studentgrupper, studentantall og varighet samt eventuelle særkrav. Opplæring vil bli gitt gjennom arbeidsstuer hvert semester i eksamensplanleggingsperioden. Da kan eksamensplanleggingsverktøyet foreta en automatisk fordeling av romressurser og eksamensdatoer. Dette for å sikre best mulige eksamensplaner for studentene og romutnyttelse på eksamensrommene.