Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Læringsressurser og verktøy / Timeplanlegging ved OsloMet

Forslag til rutinebeskrivelser for eksamensplanlegging

Her finner du forslag til rutinebeskrivelse av eksamensplanlegging. Merk at dette kun er et forslag og at vi ønsker tilbakemelding og kommentarer til eksamen@oslomet.no innen 21. september.

Alle eksamenstimeplaner legges i timeplanleggingssystemet TP (timeplan) som driftes av universitetssamarbeidet BOTT

Vi anbefaler alle å lese retningslinjene for eksamens- og timeplanlegging.  Disse er ikke godkjent enda, men mer informasjon kommer. 

Innhold 

Frister

Registreringsfrister

Frist for oppretting av vurderingsenheter i FS:

 • 15.04 for høstsemesteret 
 • 01.10 for vårsemesteret 

Frist for registrering av informasjon i TP

 • 01.05 for høstsemesteret 
 • 15.10 for vårsemesteret 

Publiseringsfrister: 

Presentering i TP: 

 • 15.05 for høstsemesteret 
 • 1.11 for vårsemesteret.  

Verifisering fra fakultetene på presenterte datoer

 • 1 uke etter presentering i TP. 

Vurderingsform 

Skriftlig skoleeksamen 

 • Denne typen eksamen kan kun gå over én dag 
 • Aktiviteten trenger et rom 

Muntlig vurdering 

 • Denne typen eksamen kan gå over et datointervall (flere dager) 
 • Aktiviteten trenger et rom (fakultet bestiller egne rom til muntlig/praktisk eksamen)

Hjemmeeksamen, oppgaver o.l.: 

 • Denne typen eksamen kan gå over et datointervall (flere dager)
 • Aktiviteten trenger ikke et rom 

Prosedyrer for eksamensplanlegging 

Fakultetene registrerer data i FS: 

 • Emner som skal ha vurdering må ha vurderingsenhet(er) i FS. Fellesadministrasjonen overfører data fra FS til TP.  
 • Dersom eksamen skal være digital må digitalt eksamenssystem være utfylt med Inspera i vurderingsenheten i FS.  
 • Frist for overføring fra FS til TP er 15. april for høstsemesteret og 1. oktober for vårsemesteret. Vurderingsenheter må være opprettet innen denne fristen. 

Fakultetene registrerer data for sine vurderingsenheter i TP etter overføringen fra FS (se punkt over): 

 • registrerer varighet 
 • registrerer forventet antall kandidater 
 • registrerer alternative uker for avvikling av skoleeksamen 
 • kobler til aktuelle studentgrupper 
 • registrerer utilgjengelige datoer ved behov 
 • registrerer eksamener som skal gå på samme tid, ved behov 
 • registrerer eksamener som skal gå i en bestemt rekkefølge, ved behov 
 • for andre vurderingsformer enn skoleeksamen registreres dato og klokkeslett for innlevering og eventuelt uttak og bestilles i TP
 • Frist for registrering i TP er 1. mai for høst- og 15. oktober for vårsemesteret.  
 • Endringer skal ikke gjøres i FS etter at hovedbestilling er gjort i TP 

Eksamensplanen for skoleeksamen vil i hovedsak bli lagt automatisk (hovedbestilling) av fellesadministrasjonen på bakgrunn av fakultetenes data i FS og TP. 

Fellesadministrasjonen reserverer eksamensrommene i TP: Rombestilling. 

 • Forslag til eksamensplan presenteres av fellesadministrasjonen i TP innen 15. mai for høstsemesteret og innen 1. november for vårsemesteret.
 • Forslaget bekreftes av fakultetene senest innen en uke etter presenteringsfristen. Planen justeres av fellesadministrasjonen ved behov, dersom det er mulig. 

Merk at alle data som bestilles i TP:Eksamen blir skrevet direkte tilbake til FS. 

Publisering av eksamensplan for skoleeksamen 

 • Fellesadministrasjonen publiserer endelige eksamensdatoer senest 1. juni for høstsemesteret og 15. november for vårsemesteret 
 • Datakilden for publisering er FS. 
 • Fellesadministrasjonen romplasserer kandidater ca. en uke før skoleeksamen. 

Skoleeksamensfri 

 • Onsdager utenom høysesong for eksamen er i hovedsak eksamensfrie.  
 • Påskeuken er skoleeksamensfri samt påfølgende tirsdag og onsdag.  
 • Lille julaften og første arbeidsdag i januar er skoleeksamensfrie. 

Hovedbestilling: På bakgrunn av data fra fakultetene blir det utført automatisk timeplanlegging av skoleeksamen i TP av fellesadministrasjonen. Romressurser og datoer fordeles automatisk i henhold til følgende kriterier: 

 • Studentgrupper (en studentgruppe tilknyttet en eksamen vil i utgangspunktet lage minst én dags pause før neste eksamen i studentgruppen) 
 • Antall studenter (rommet må være stort nok) 
 • Eventuelle særkrav (for eksempel Inspera) 

Fakultetene er selv ansvarlige for å legge inn studentgrupper, studentantall og varighet samt eventuelle særkrav. Opplæring vil bli gitt gjennom arbeidsstuer hvert semester i eksamensplanleggingsperioden. Da kan eksamensplanleggingsverktøyet foreta en automatisk fordeling av romressurser og eksamensdatoer. Dette for å sikre best mulige eksamensplaner for studentene og romutnyttelse på eksamensrommene.