Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kommunikasjon og profil / Språk og oversettelse

Gode råd om oversettelse til engelsk

I henhold til OsloMets retningslinjer skal mye av informasjonen vår finnes på både norsk og engelsk. Se hvilke ressurser du kan bruke når du trenger en engelsk oversettelse.

Når må du sørge for engelsk oversettelse?

For å finne ut om teksten din skal utformes på både norsk og engelsk, kan du ta en titt på våre retningslinjer for informasjon på engelsk.

Oversett med interne ressurser

Interne ressurser bør brukes før du tar kontakt med ekstern leverandør. 

  • Skal du skrive brev, e-post eller presentasjon på engelsk, men er usikker på terminologien? Da kan vår ressursside for engelsk terminologi hjelpe deg i riktig retning!
  • Kanskje har du noen i egen seksjon eller avdeling som har kompetanse til å oversette eller skrive teksten på engelsk?
  • Har du spørsmål om terminologi, kan du kontakte oversettelse@oslomet.no.
  • Dokumenter gjeldende for hele OsloMet, som for eksempel forskrifter, avtaler og skjemaer kan sendes til oversettelse@oslomet.no.

Tips når du oversetter

Husk at oversettelse ikke nødvendigvis betyr at du må oversette en tekst ord-for-ord. Det aller viktigste er at betydningen og budskapet kommer fram!

Dette bør du tenke over:

  • Hvem er målgruppen? Har målgruppen for teksten behov for ekstra informasjon, for eksempel på grunn av kulturelle forskjeller? Internasjonale målgrupper som ikke har samme referansegrunnlag som norske målgrupper trenger gjerne litt mer utdypende informasjon for at teksten skal være forståelig.
  • Skal teksten speile den norske teksten eller er det tilstrekkelig med et sammendrag?
  • Hva slags tekst er det? Tekst til nettside, en artikkel eller et formelt brev? Det kan være spesielle stilkrav alt etter hva slags tekst det er: Formelt språk, fagterminologi og så videre.

Bestill oversettelse eksternt

Hvis du skal bestille oversettelse eksternt, må du bruke vår faste leverandør Allegro Språktjenester. Avtalen med Allegro Språktjenester gjelder både administrative og vitenskapelige tekster.

Slik bestiller du oversettelse.

Kontaktinformasjon


chatbot-portlet