Månedens ansattportrett

Nyhetportlet

Bilde av Ann-Helén Bay.

Månedens ansattportrett

Ann-Helén Bay er professor ved OsloMet og står bak fjorårets mest sette film på TED-ed. Animasjonsfilmen handler om utfordringer og virkemidler for å bekjempe fattigdom.

Filmen har blitt lastet ned neste 3 millioner ganger på verdensbasis. Utdanningsplattformen TED-Ed er TEDs ungdoms- og utdanningsinitiativ for elever og lærere over hele verden.

Ann-Helén har tidligere vært dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap på OsloMet. Hun bor på Hosle i Bærum og prioriterer tid med familie og venner når hun ikke er på jobb.

Hei! Hvordan kom du deg til jobb i dag?

- Med T-bane fra Østerås.

Hva skjer på jobben denne måneden? 

- Mye. Jeg er ansvarlig for bacheloroppgaveemnet i Administrasjon og ledelse i offentlig sektor ved OsloMet. For tiden er det mye arbeid med å fordele veiledere til studenter som skal skrive oppgave. Det er også noe sensur. I tillegg har Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI), der jeg jobber 20 prosent som faglig rådgiver, inngått ny 4-årig samarbeidsavtale med NAV. I den forbindelse arbeider vi med en selvevaluering og planer for de fire neste årene.

Har du lært deg noe nytt i det siste?

- I samarbeid med min kollega ved NOVA, Axel West Pedersen, har jeg blitt prosjektleder for en kunnskapsoppsummering om erfaringer fra forsøk med borgerlønn i moderne velferdsstater. Dette prosjektet er vi i ferd med å starte opp, og jeg har satt meg inn i metoder for såkalt «scoping review» godt hjulpet av kolleger ved Kompetansesenter for arbeidsinkludering.

-Kort fortalt går det ut på å lage en oversikt som kartlegger omfanget av litteratur innen et tema. Det er veldig nyttig.

Nevn én ting som kunne gjort arbeidsdagene dine enda bedre.

- Assistanse og andre gode veiledningstiltak for å benytte digitale hjelpemidler i auditoriene i forbindelse med hybride forelesninger og lignende. Ingen auditorier er like og veiledningen er sparsom synes jeg.

Er det noe fra ditt fagfelt som har overrasket deg den siste tiden?

- Jeg er veldig overrasket over at en video jeg laget manus til for TED-ed har blitt nedlastet neste 3 millioner ganger på verdensbasis og er den mest nedlastede videoen i 2022.

Temaet er utfordringer og virkemidler for å bekjempe fattigdom. Jeg er overrasket og glad for at et slikt tema kan ha så stor interesse.

Hvordan kan OsloMet bli mer bærekraftige i et globalt perspektiv?

- Det er flere måter. Viktigst er selvsagt relevante utdanninger. Så tenker jeg at en institusjon som vår også spiller en rolle for å opplyse og påvirke befolkningen. Jeg tenker at vi har en viktig rolle med hensyn til å få fram at Norge har en av verdens høyeste levestandarder, og at hvis det høye forbruket skulle bli en rollemodell for resten av verden så ville det bli en katastrofe for det globale klimaet.

Hvilken kollega motiverer deg i hverdagen?

- Jeg er så heldig å ha veldig mange gode kolleger i ulike deler av OsloMet. Jeg har jobbet flere steder ved universitetet; på NOVA, ved Fakultet for samfunnsvitenskap som dekan og nå professor, ved Handelshøyskolen på OsloMet og i nettverket innenfor Kompetansesenter for arbeidsinkludering. Jeg samarbeider og motiveres av kolleger fra alle deler av dette nokså store nettverket.

Hva gjør du for å glede andre på jobb?

- Jeg prøver generelt å være hyggelig. Da er gjerne også folk hyggelige tilbake.

Beste faglitteratur du har lest det siste året?

- Jeg klarer ikke å velge ut ett bidrag. Det siste året har jeg forsøkt å komme a jour med forskning som tar opp ulike sider ved forholdet mellom innvandring og velferdsstat. Jeg er imponert over hvor mye god forskning som har blitt gitt ut på dette temaet nasjonalt og internasjonalt i senere år.  

Din anbefaling (bok, serie, film eller musikk):

- Jeg vil anbefale tre bøker. Den ene holder jeg på med for tiden og heter «Home in the world» og er en memoarbok av Amartya Sen. Sen er en indisk økonom som fikk økonomiprisen til minne om Alfred Nobel i 1998.

Det er interessant å lese om hans oppvekst i India og hvordan han har brukt sine intellektuelle evner og privilegerte posisjon til å utvikle kunnskap for å forbedre verden. Han har blant annet studert fattigdomsbekjempelse, likestilling mellom kjønnene og jobbet for å demokratisere retten til utdanning.

Den andre boken leste jeg i fjor og heter «Tilintetgjøre» av den franske forfatteren Michel Houellebeque. Den har mange interessante observasjoner og refleksjoner rundt vår samtid. Boken gir en rørende beskrivelser av hvor vanskelig, men samtidig livsnødvendig nære personlige relasjoner er.

Den tredje boken jeg vil anbefale har jeg selv på min egen leseliste Den er skrevet av OsloMet-kollega Bjørn Westlie og heter «Mørke År. Norge og jødene på 1930-tallet.» Den tar for seg media og andre kilder til norske meningsdanneres holdning til og omtale av jøder på 1930-tallet. Boken har fått god kritikk, og er en viktig korreksjon til en gjengs oppfatning om at jødehatet først og fremst var et nazi-fenomen. Jeg mener også boken er en advarsel til dagens tendens til stereotypifisering og demonisering av grupper vi ikke selv tilhører.  

Takk for praten!

Les også

The most popular TED-Ed Lessons of 2022 (ted.com)

Flere månedens ansattportrett finner du her