Droppe til innhold

Nyheter

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger

OsloMet gjennomfører alminnelige lokale lønnsforhandlinger i høst. Tidsfristene for å sende inn krav er relativt korte.

Universitetet og fagforeningene vil gjennomføre lokale lønnsforhandlinger (2.5.1-forhandlinger) i slutten av oktober og starten av november.

Vil du sende inn krav?

På nettsiden om lokale lønnsforhandlinger kan du lese veiledning til hvordan du kan utforme et lønnskrav, og du finner skjemaene du skal benytte til å sende inn krav.

Her kan du også lese detaljert informasjon om rammene for oppgjøret.

To hovedtariffavtaler

Det er to hovedtariffavtaler i Staten – én for organisasjoner tilsluttet Akademikerne og en som omfatter LO, YS, Unio og de uorganiserte. De enkelte organisasjonene gir informasjon til sine medlemmer om hvordan krav kan sendes inn og hva de legger vekt på.

Tidsfrister for å sende inn krav

Har du tenkt å sende inn lønnskrav i år, bør du kontakte din fagforeningsrepresentant snarest for å få vite når fristen er, dersom du ikke har mottatt informasjon om dette.

  • For organisasjonene som er tilsluttet Akademikerne er fristen for å sende inn krav 24. september.
  • Andre organisasjoner skal opplyse sine medlemmer om respektive frister for å sende inn krav.

Er du ikke organisert, kan du sende forslag til krav til din leder snarest og senest innen 20. september.