Klima- og miljøhensyn i anskaffelser

Nyhetportlet

Bilde av bygg på campus i Pilestredet.

Klima- og miljøhensyn i anskaffelser

Fra 1. januar er det nytt regelverk som enda tydeligere stille krav til at vi reduserer klima- og miljøbelastningen når vi kjøper varer og tjenester.

Endringen krever økt bevissthet og kompetanse knyttet til anskaffelser av varer og tjenester på vegne av OsloMet.

Få kompetanse

- Vi skal stille krav som reduserer klima og miljøbelastningen når vi kjøper varer og tjenester. Målet er å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning, sier leder for Seksjon innkjøp Gunn Sølvi Arveschoug.

OsloMet har en handlingsplan for bærekraft som sier at vi skal tilrettelegge for grønne innkjøp. Det er ledere og medarbeideres ansvar å tilegne seg den kompetansen som trengs for å følge regelverk og bidra til dette.

Mer informasjon om bærekraftig i anskaffelsene finner du her

Har du spørsmål kan du ta kontakt med din leder eller send e-post til innkjop@oslomet.no

Se også: