Droppe til innhold

Nyheter

Hvem fortjener arbeidsmiljøprisen 2020?

Arbeidsmiljøprisen i fjor gikk til bedriftsidrettslaget. I år kan vi ikke dele ut priser på Rockefeller på grunn av pandemien, men har desto bedre grunn til å løfte fram kollegaer som gjør en innsats for arbeidsmiljøet vårt.

Hvem fortjener arbeidsmiljøprisen 2020?

Arbeidsmiljøet vårt har vært satt på en helt spesiell prøve i år. Vet du om noen som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet ved OsloMet? Nominasjonsskjemaet er åpnet – send inn forslag!

Fyll ut nominasjonsskjemaet, frist 15. september! 

Hvem har bidratt til et godt, inkluderende og trivelig arbeidsmiljø på OsloMet i 2020? Har du noen kollegaer som har gjort en ekstra innsats for arbeidsmiljøet i den ekstraordinære situasjonen Covid-19 har skapt?

Arbeidsmiljøprisen er en påskjønnelse og oppmuntring til miljøer eller tilsatte som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet ved OsloMet. Les mer om prisen.

Arbeidsmiljøprisen kan deles ut til enkeltpersoner, fakultet, avdeling, utdanning, seksjon, miljø, gruppe eller lignende som:

  • har utmerket seg som pådriver med særlig evne og vilje til å iverksette arbeidsmiljøforbedrende tiltak.
  • tar initiativ til og gjennomfører tiltak som bygger broer på tvers av organisasjonen, og som bidrar til at «vi-følelsen» styrkes.
  • bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø preget av inkludering og mangfold.

I 2020 vil også innsats knyttet til arbeidsmiljøskapende og kreative tiltak i den unntakstilstanden Covid-19 har skapt, bli tillagt vekt.  

Arbeidsmiljøprisen kan deles mellom to eller flere prisvinnere.

Vinneren/vinnerne vil bli annonsert i månedsskriftet september/oktober. I år vil utdelingen skje på våre nettsider. Høstens ansatt-kick-off på Rockefeller er avlyst på grunn av koronapandemien.

chatbot-portlet