Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Fakultetene har levert ønsker for campus Romerike

Fakultetene har levert ønsker for campus Romerike

Enhetene ved OsloMet har levert innspill til faglig innhold ved et nytt campus på Romerike. 6. mai vurderer styret videre oppfølging av innspillene.

Fakultetene og sentrene ved OsloMet har levert sine foreløpige innspill til campusprogrammet om hvordan de ser for seg det faglige innholdet på et nytt campus på Romerike.

Arbeidet med innspillene har sikret bred medvirkning og involvering av studenter og ansatte, og er behandlet i fakultetsstyrene før de er oversendt rektor.

Styret skal diskutere innspillene i styremøtet 6. mai, og deres vurdering vil ligge til grunn for det videre arbeidet med å forberede en konseptvalgutredning.

Les styresaken og oppsummering av innspillene fra fakulteter og sentre.

Her kan du følge styremøtet direkte

Enhetene har anledning til å jobbe videre med sine innspill frem til endelig frist 1. juli.

Behov for mer omforent forståelse

Bestillingen til fakultetene og sentrene var å skissere konkrete muligheter for egen faglig aktivitet ved et nytt campus på Romerike, i tråd med styrets vedtak fra 12. mars 2020 om å etablere et fullverdig campus.

Rektors vurdering er at det er et avvik mellom de foreløpige innspillene og styrevedtaket. Det er kun fakultet for helsevitenskap (HV) som gir tilslutning til fysisk lokalisering for deler av fakultetets virksomhet på et nytt campus på Romerike. De spiller inn at Ahus er den foretrukne plasseringen og samarbeidspartneren for dem. Fakultet for teknologi, kunst og design mener også en campus med utgangspunkt i Ahus virker mest reelt. Fakultet for samfunnsvitenskap, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, og sentrene SVA og SPS uttrykker tydeligst et ønske om samlokalisering i Pilestredet.

– Innspillene viser at det nå er behov for å få en mer omforent forståelse av hvordan OsloMet skal realisere styrevedtaket om å etablere et campus på Romerike, sier rektor Curt Rice.

Samtidig peker alle enhetene på de mange mulighetene for aktivitetsbasert tilstedeværelse på Romerike, uavhengig av det nye campuset, som for eksempel forskningsprosjekter, etter- og videreutdanning eller andre faglige samarbeid.

– Jeg ser nå frem til diskusjonen i det kommende styremøtet, og håper den fører til at vi får en bedre forståelse av hvordan fakultetene og sentrene skal være til stede på Romerike, slik at vi sikrer framdrift i prosjektet, sier rektor.

– Det viktigste er at aktiviteten vi etablerer er basert på de faktiske behovene til både studentene våre, regionen og samfunnet, sier Rice.  

Veien videre

I løpet av mai signeres intensjonsavtaler med kommunene i Romeriksregionen for å sikre viktig faglig samarbeid fremover, uavhengig av hvor et nytt studiested etableres.

I etterkant av styremøtet 6. mai vil rektor gi en tilbakemelding til fakultetene og sentrene, før de må levere sine endelige svar på bestillingen om faglig innhold til campus Romerike innen 1.juli.

I juni vil styret få fremlagt det foreløpige innholdet til de ulike mulighetene for et nytt campus på Romerike. Selve konseptvalgutredningen vil legges frem for styret i flere omganger utover høsten, og man ser for seg at en beslutning kan tas mot slutten av 2021.