Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

OsloMet sin logo.

Samarbeidsavtaler med Romeriksregionen

OsloMet signerer nå rammeavtaler om faglig samarbeid med Ahus og flere kommuner i regionen.

OsloMet signerer avtaler med Gardermoregionen, Follo, Nedre Romerike og Ahus om å utvikle samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon, i tråd med samfunnets behov.

Avtalene gjelder for hele OsloMet, og legger til rette for mer spesifikke samarbeid mellom alle universitetets fagmiljøer og de aktuelle aktørene i regionen.

– Jeg er glad for å ha på plass grunnleggende avtaler om faglig samarbeid med regionen, sier rektor Curt Rice.

– Vi har lenge hatt viktige samarbeid med arbeidslivet på Romerike, blant annet om studentpraksis. Universitetet ønsker å svare på regionens behov fremover, uavhengig av hvor det nye studiestedet etableres. Ved å utvikle et formelt og bredt samarbeid med aktørene, kan vi sikre utdanning og forskning som er relevant og i tråd med studentenes og samfunnets behov, sier Rice.

Intensjonsavtaler om muligheter for ny campus på Romerike

OsloMet skal etablere en ny campus på Romerike med utgangspunkt i faglige samarbeid med regionen.

I tillegg til de signerte avtalene om faglig samarbeid, utarbeides det derfor intensjonsavtaler som detaljerer mer praktiske former for faglig samarbeid og eiendomssamarbeid. Innholdet i disse avtalene vil benyttes til å beskrive de ulike alternativene for en ny campus på Romerike, til bruk i konseptvalgutredningen.

Følgende avtaler utarbeides:

  • Intensjonsavtale med Ahus, slik at OsloMet skal kunne være med i planene om Ahus sin planlagte utvikling av Nordbyhagen, hvor tomten nå er under omregulering. Avtalen om eiendomsamarbeidet forventes ferdigstilt i mars 2021.
    ​​​​​​​
  • Avtaler med Lørenskog og Lillestrøm kommune, og Gardermoregionen, som legger til rette for faglig og økonomisk samarbeid om en ny campus på Romerike. Hensikten er å sikre et godt fundament for kommunenes ulike konsepter i konseptvalgutredningen. Avtalene forventes ferdigstilt i mai 2021.