Droppe til innhold

Nyheter

Engasjert politikerbesøk på Kjeller

Stortingsrepresentant i Utdannings- og forskningskomiteen fikk omvisning i Institutt for produktdesign sine lokaler på Campus Kjeller

Engasjert politikerbesøk på Kjeller

Stortingsrepresentant i utdannings- og forskningskomiteen Hans Fredrik Grøvan, fylkesvaraordfører i Akershus Lars Salvesen og deres delegasjon fra Kristelig Folkeparti besøkte på sin rundtur i Akershus fylke OsloMet Campus Kjeller for å lære mer om det nye universitetet.

Universitetet jobber tett med myndigheter på alle nivåer for å skape forståelse, samarbeid og samspill for å oppfylle universitetets oppdrag på en best mulig måte. På besøket med KrF sto blant annet lærerutdanningene, helsevitenskap og teknologi høyt på agendaen, mandag 9.april.

 

- Det er mye spennende som skjer på OsloMet nå, og vår utdanning og forskning er i endring i takt med samfunnet. Politikere på alle nivåer opplever jeg at er svært interessert i OsloMets bidrag til samfunnet, sier dekan Gro Jamtvedt som ledet møtet med Kristelig Folkeparti.

Interesse knyttet til Romerike-campus

For Akershuspolitikere er det og knyttet stor spenning til OsloMets prosess med å vurdere hvor universitetets campus i Romerike skal lokaliseres.

- Akershus og Romerike er en viktig del av identiteten til OsloMet, men når jeg presenterer våre tanker om fremtidens Romerike-campus får jeg og et inntrykk av at OsloMet er en viktig del av deres identitet. Det må vi ta vare på, og det er rett og slett en stor positivitet knyttet til diskusjonen om hvordan OsloMet kan bidra til enda mer utvikling og verdiskaping i Akershus fylke, kommenterer prosjektleder Olgunn Ransedokken, som presenterte status for nytt campus i Romerike.

Besøket fra KrF markerte starten på en uke som også inkluderer besøk av Stortingskomiteen for utdanning og forskning, så interessen for det nye universitetet OsloMet er så absolutt til stede.