Droppe til innhold

Nyheter

Nå skal du bruke digital sykmelding

Nå skal du bruke digital sykmelding

HiOA går over til bruk av digital løsning på sykmelding og søknad om sykepenger fra NAV fra og med 15. desember 2017. Les om hvordan du nå skal gå fram for å levere sykmeldinger.

HiOA går over til bruk av digital løsning på sykmelding og søknad om sykepenger fra NAV fra og med 15. desember 2017. Dette vil gjøre prosessen enklere både for deg som arbeidstaker og for HiOA som arbeidsgiver.

Hva er digital sykmelding?

Digital sykmelding betyr at de gamle papirskjemaene med sykmeldinger erstattes av digital overføring av opplysninger fra lege via nav.no og altinn.no. Alle opplysningene er skjermet og den ansatte og leder må logge inn på nav.no for å se innholdet. Arbeidsgiver logger seg inn på altinn.no.

Digitale sykmeldinger erstatter alle sykmeldinger den sykmeldte mottar i papirversjon fra sin fastlege. Sykmeldinger fra sykehus, fysioterapeut, manuellterapeut, tannleger og for behandlingsdager og reisetilskudd vil fortsatt komme på papir.

Hva betyr det for meg – hva skal jeg gjøre?

 • Si ifra til din fastlege eller sykmelder at din virksomhet bruker digital sykmelding. Det er viktig for HiOA at så mange som mulig tar i bruk løsningen.
 • Blir du sykmeldt, vil du få du en SMS og/eller e-post fra NAV om at det ligger en melding til deg på nav.no.
  1. Klikk på lenken i meldingen, og du finner sykmeldingen under «Ditt sykefravær» på nav.no. Du logger inn med ID-porten. Bekreft sykmeldingen, så blir den sendt til HiOA. Både HR og din nærmeste leder vil motta sykmeldingen.
  2. Når sykmeldingsperioden er over, får du en ny melding. Da går du inn på nav.no og sender søknaden om sykepenger. Søknaden vil også bli sendt deg etter 20 dager dersom du er langtidssykemeldt.  
  3. Søknaden om sykepenger sendes til NAV og HiOA. Både refusjonsteamet ved HiOA og din nærmeste leder vil motta kopi av søknaden.
  4. Etter å ha sendt søknad om sykepenger vil du få spørsmål om den NAV har registrert som din nærmeste leder, fortsatt er dette. Her må du svare ja eller nei på om dette er tilfelle. Du skal ikke melde inn hvem som er din leder, det håndterer HiOA.
 • Du må oppgi alle nødvendige opplysninger. I følge Hovedtariffavtalen er dette en forutsetning for å få lønn under sykefravær. Det er også en forutsetning for at HiOA skal kunne få refusjon for sykelønn utover 16 dager.
 • Når du har sendt søknaden digitalt, skal du ikke levere den på papir.
 • Det er ellers ingen endringer i oppfølgingsarbeidet. Du skal fremdeles gi beskjed til din leder når sykefraværet ditt starter og ved forlengelse av sykefraværet. God dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er viktig for å sikre at du som ansatt blir godt ivaretatt, og arbeidsgiver får mulighet til å planlegge det helhetlige arbeidet.

Hva bør jeg være spesielt oppmerksom på?

Pass på å åpne meldinger fra NAV! Det vil ikke stå i henvendelsen fra NAV at innholdet i henvendelsen gjelder sykmelding eller søknad om sykepenger. Lar du være å svare på denne, taper arbeidsgiver refusjonsrett og du kan miste retten til lønn under sykefravær.

Merk at det er mindre å gjøre etter innføring av digital sykmelding. Du skal bare bekrefte sykefraværet og deretter sende søknaden om sykepenger på mobil eller pc. Deretter går flyten av seg selv.

Flere spørsmål om løsningen?

chatbot-portlet