Arbeidstid i jula

Nyhetportlet

Julekortet til OsloMet, en tegning med campus i juledrakt.

Arbeidstid i jula

OsloMet gir ansatte fri én dag i romjula. Her kan du lese mer om arbeidstid i juleuka.

I år faller både jul- og nyttårsaften på lørdag, og det blir dermed ikke aktuelt med kortere arbeidstid disse dagene. 

Arbeidstiden i romjula er imidlertid redusert, og går fra kl. 10.00-15.45. Disse dagene kan man ikke opparbeide fleksitid eller overtid for timer ført mellom kl. 08.00-10.00.

Ansatte med deltidsstilling under 5 timer og 45 minutter per dag får ingen reduksjon i arbeidstiden, men kan likevel velge å starte arbeidsdagen kl. 10.00.

Fridag i romjula 

Tidligere har OsloMet gitt fri enten julaften eller nyttårsaften, men i år faller disse dagene på lørdag.  

Imidlertid får ansatte én fridag i romjula, og man velger selv hvilken dag.

Denne fridagen søker du om på forhånd i DFØ-appen/SAP-portalen med fraværssøknad. Bruk fraværstype "Annet fravær m/lønn".

Dersom du skal ha fri utover det som blir gitt av OsloMet, må du bruke feriedager eller avspasering.