Sikkerhet på utenlandsreise - Ansatt

Sikkerhet på utenlandsreise

template.back.to.overview Sikkerhet på utenlandsreise

Reiser til utlandet kan by på sikkerhetsutfordringer, både når det gjelder informasjonssikkerhet og fysisk sikkerhet.

Ved jobbreiser og arbeidsopphold i visse land og regioner er det nødvendig med særlige sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen din mot uønskede hendelser. Det kan være hendelser knyttet til f.eks. etterretningsvirksomhet, juridiske og kulturelle forskjeller, eller krig og konflikt. 

Informasjonssikkerhet

Kan andre rundt deg se hva du jobber med når du åpner e-post eller har en forskningsartikkel under arbeid? Vær alltid bevisst på hvem som kan se innholdet på skjermen din for å beskytte sensitivt informasjon når du arbeider på reise.

Vær også bevisst på hva slags utstyr og nettverk du kobler deg til. Bruk alltid VPN når du er koblet på digitale nettverk og utstyr som OsloMet ikke kontrollerer.

Anbefalinger og krav til digital sikkerhet på reise

 • vurder om det faktisk er nødvendig å ta med IT-utstyret på reise
 • lån reise-PC fra IT ved reise til risikoområder (nettskjema.no)
 • hold IT-utstyret ditt oppdatert - installer oppdateringer
 • benytt alltid VPN
 • beskytt skjermen din for innsyn fra fremmede – sensitiv informasjon skal beskyttes 
 • vær bevisst på hva du kobler IT-utstyret ditt til - koble aldri IKT-utstyr til USB-minnepinner og annet utstyr du ikke kjenner opphavet til 
 • benytt alltid skjermlås og låsekode når IKT-utstyret ikke er i bruk 
 • bruk lagringsguiden vår for å finne ut hvordan du lagrer sikkert 
 • ikke gi fra deg passordet ditt – heller ikke til IT-ansatte, kollegaer fra OsloMet eller familiemedlemmer 
 • slå av trådløse teknologier som WiFi, Blåtann og NFC (Near Field Communication - en trådløs overføringsmetode) når du ikke bruker dem 
 • finn ut om du reiser til et risikoområde og gjør nødvendige sikkerhetstiltak sammen med IT-servicedesk (se mer informasjon under)
 • Sjekk reiseråd fra www.sikresiden.no 

Se Retningslinjer for informasjonssikkerhet på reise for mer om hvordan sikre og beskytte informasjon når en er på reise til utlandet. 

Arbeid i risikoområder 

Alle som skal reise til land Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, eller som regnes som risikoområder, må kontakte IT-servicedesk for å få informasjon om egnede sikkerhetstiltak minst én uke i forkant av avreise.

 • Data som inneholder sensitiv personinformasjon, skjermingsverdig eller virksomhetskritiske data, eller som rammes av eksportkontroll, skal ikke behandles fra risikoområder.
 • Sett deg alltid inn i om din destinasjon regnes som et risikoområde før du reiser. Dette gjelder normalt land som f.eks. Kina, Russland, Iran, Nord-Korea og Pakistan, land i krig, eller land hvor krig truer.

I enkelte land og områder er det dermed krav om bruk av låneutstyr, istedenfor OsloMet sitt vanlige utstyr. Ta kontakt med itservicedesk@oslomet.no for å forhøre deg om lån av reise-PCer.

Fysisk sikkerhet

For informasjon om fysisk sikkerhet på reise, se OsloMets ansattside om utenlandsreise og reisesidene til Sikresiden.no om forebyggende tiltak og når noe skjer.