Droppe til innhold
Prosjektstyring

Prosjektmodell

OsloMets prosjektmodell består av faser, beslutningspunkter (BP) og styrende dokumenter. De styrende dokumentene utarbeides i den forutgående fase og går til beslutning/behandling i de respektive beslutningspunkt.
 

Prosjektmodell som viser initering og konseptvalg, BP1, prosjekteierstyring, overføring og mottak i linja, realisering av gevinster, BP2, BP3, BP4, planlegging, gjennomføring og avslutning. Det står også om prosjektforslag, prosjektplan, godkjenning av leveranser og plan for realisering av nytteeffekter (gevinster) og sluttrapport og erfaringsoverføring (læring).

BP = stopp-eller-gå-videre beslutningspunkter:

BP0 – Beslutte utredning av ide, alternativer og konsept

BP1 = Beslutte prosjektoppstart og prosjektplanlegg (i lederfora på institusjons- og fakultetsnivå)

BP2 = Beslutte gjennomføring/ godkjenning av prosjektplan

BP3 = Godkjenning av leveranser og plan for realisering av nytteeffekter (gevinster)

BP4 = Godkjenne avslutning av prosjekt og overføring til linja

Det er 4 ulike utfall ved et beslutningspunkt:

  1. GÅ videre /fortsette i henhold til plan, ingen endringer i forutsetninger.
  2. GÅ videre, MEN under endrede forutsetninger. "Ja, men.....".
  3. VENT til beslutningsunderlaget er bedre.
  4. Avlutte eller terminere prosjektet.

Størrelsen på prosjekter påvirker hvordan prosjekter startes opp, og styres underveis.

  • Små prosjekter er kontinuerlige forbedringsinitiativ som går i linja. Eksempler på dette kan være gjennomgang av interne arbeidsprosesser for en enhet, eller å ta i bruk nye moduler (av begrenset karakter) i et fagsystem. Små prosjekter krever som regel ikke vesentlig prosjektdeltagelse fra andre enheter. Små prosjekter kan startes og følges opp av enheten selv.
  • Mellomstore og store prosjekter er prosjekter som vil inngå i porteføljestyringsprosessen (gjelder ikke FoU-prosjekter og prosjekter knyttet til studieutredning og lignende).