Prosjektverktøy | Prosjektstyring - Ansatt

Prosjektmodell

Prosjektmodell

OsloMets prosjektmodell består av faser, beslutningspunkter og styrende dokumenter. De styrende dokumentene utarbeides i den forutgående fase og går til beslutning/behandling i de respektive beslutningspunkt (BP).
 

Bildet viser den overordnede prosjektmodellen med faser, beslutningspunkter og styrende dokumenter (prosjektledelsesdokumenter).

For begrepsliste og roller og ansvar knyttet til prosjekter vises det til Difi sin prosjektveiviser. Det som fremgår der gjelder generelt for store prosjekter, og må tilpasses det enkelte prosjekt på OsloMet.

BP = stopp-eller-gå-videre beslutningspunkter:

BP1 – Beslutte utredning av ide, alternativer og konsept
BP2 = Beslutte prosjektoppstart og prosjektplanlegg (i lederfora på institusjons- og fakultetsnivå)
BP3 = Beslutte gjennomføring/ godkjenning av prosjektplan
BP4 = Godkjenning av leveranser og plan for realisering av nytteeffekter (gevinster)
BP5 = Godkjenne avslutning av prosjekt og overføring til linja

Det er 4 ulike utfall ved et beslutningspunkt:

  1. GÅ videre /fortsette i henhold til plan, ingen endringer i forutsetninger.
  2. GÅ videre, MEN under endrede forutsetninger. "Ja, men.....".
  3. VENT til beslutningsunderlaget er bedre.
  4. Avlutte eller terminere prosjektet.

Størrelsen på prosjekter påvirker hvordan prosjekter startes opp, og styres underveis.

  • Små prosjekter er kontinuerlige forbedringsinitiativ som går i linja. Eksempler på dette kan være gjennomgang av interne arbeidsprosesser for en enhet, eller å ta i bruk nye moduler (av begrenset karakter) i et fagsystem. Små prosjekter krever som regel ikke vesentlig prosjektdeltagelse fra andre enheter. Små prosjekter kan startes og følges opp av enheten selv.
  • Mellomstore og store prosjekter er prosjekter som vil inngå i porteføljestyringsprosessen (gjelder ikke FoU-prosjekter og prosjekter knyttet til studieutredning og lignende).

Verktøy og maler til prosjektmodellen

Verktøy og maler til prosjektmodellen

Kontakt

Kontakt