Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Læringsressurser og verktøy / DIGIN

Digitale verktøy

Her finner du en oversikt over digitale verktøy som kan benyttes i undervisningen. Dette er verktøy som DIGIN hjelper deg med å bruke, og som vi har lisens på eller som er gratis å benytte seg av.

Responsverktøy kan brukes til å engasjere studentene i forelesninger, seminarer og kurs ved at de kan stille spørsmål og kommentere. De kan også brukes til kartlegging i forkant eller i starten av undervisningen som grunnlag for diskusjoner, eller i etterkant for å oppsummere. Dette kan gjøres både i hele klassen eller i mindre grupper. 

Mentimeter 

Gir deg mulighet til å skape engasjement ved å bruke avstemminger eller stille spørsmål som en del av undervisningen. Resultatet fremstilles som grafer eller ordskyer. Disse kan lagres å brukes videre, også i presentasjoner. 

Har både en gratisversjon og en oppgradert lisensversjon. OsloMet har noen få lisenser gjennom DIGIN. 

Kahoot! 

Kahoot! er en gratis spillbasert læringsplattform lansert av NTNU i Trondheim i 2013. 

Kahoot! kan bli spilt på hvilken som helst enhet gjennom en nettleser. Læreren er “quizmaster” og styrer gjennomgangen av Kahooten! via en PC koblet til projektor/storskjerm. Hvor mange som kan delta samtidig avhenger av båndbredden i lokalet. På campusene til HiOA bør det være helt uproblematisk å kjøre en Kahoot! med 250-300 deltagere. Svarstatistikk og topp-3 plasseringer vises umiddelbart på prosjektor/storskjerm så alle kan se. 

Som lærer og “quizmaster” kan du laste ned studentenes resultater i form av et Excel-ark. Du kan f.eks kjøre den samme Kahooten to ganger, før og etter et tema på studieplanen, for å spore studentenes fremdrift og se hva de synes er lett eller vanskelig. 

MERK: Studentene trenger ikke opprette en Kahoot!-konto for å delta.  

Quizlet 

Gir deg mulighet til å lage tester og quizer som tester studentene til bruk før, underveis eller etter undervisningsøkten. Du kan lage både quizer som kan fungere som grunnlag for diskujoner med studenter eller tester som vil gi studentene en indikasjon om hvor de står faglig. 

Gratis 

Catchbox 

Dette er en mikrofon som kan kastes rundt i undervisningsrommet slik at det blir enkelt å høre spørsmål og innspill fra alle. Gjør at det lettere å engasjere bredt. Det er viktig med to lydinganger i rommet hvis det er stort, slik at undervisers mygg kan benyttes samtidig med Catchbox. 

DIGIN har catchbox til utlån. 

Samarbeidsverktøy 

Det finnes samarbeidsverktøy for samskriving (tekst) og for å samle innspill og ideer. De kan brukes i ulike undervisningssammenhenger, og som forberedelse til undervisningen.  

Padlet 

Dette er et interaktivt notatprogram (tavle) som kan brukes i undervisningen for å samle innspill og tanker fra grupper og enkeltpersoner. Du lager en “vegg” som du gjør tilgjengelig for studentene via en lenke. De kan da fortløpende poste notater eller spørsmål på veggen, og få svar av deg, eller medstudenter. Upassende innlegg kan du som lærer slette med et enkelt klikk. Veggen du oppretter kan også bakes inn i nettsider, for eksempel dersom du har en blogg. 

OsloMet har en institusjonslisens, bruk nettskjema for å bestille.

Eksempel på hvordan du bruker Padlet: https://www.youtube.com/watch?v=UuzciL8qCYM 

GoogleDocs 

Gir flere mulighet til å skrive, redigere og lese i samme dokument. Du får tilgang til, og kan opprette dokumenter, fra telefon, nettbrett eller PC. Ved å dele lenke til dokumentet kan det samarbeides på tvers av institusjonstilhørighet. De som bare skal lese trenger heller ikke google-konto 

Verktøyet er gratis, men krever en google-konto 

Wiki 

Samskriving – informasjonsfellesskap

Blogg 

Både Wordpress og Edu.blogg er fine måter å samle tekster fra studenter på et sted. Tekstene er lett tilgjengelige for alle, også de som ikke har tilknytning til OsloMet. Kommentarfeltet i bloggen kan også aktiveres for kommentarer.  Dette er gratisverktøy, men krever at det opprettes tilgang(er) i tilknytning til e-post adresse(r). 

https://wordpress.com/ 

Lage og redigere videoer 

Videoredigering trenger ikke være komplisert. Det finnes systemer som enkelt lar deg ta opp og redigere video til bruk i undervisningen. 

WeVideo 

Er et online videoredigeringsverktøy som gjør det enkelt å lage og dele videoer. Her finner du enkle redigeringsverktøy som gir et profesjonelt resultat uansett digitalt verktøy. +++ sette sammen bilder til lysbildevisning 

Moovly 

Enkelt og brukervennlig verktøy til å lage og redigere videoer til bruk i undervisningen. Fungerer også til å lage animasjoner.

xxx@oslomet.no-mail er godkjent som bruker av gratis Education Licsense (“Edu Free”), i tillegg har vi 30 lisenser til “extended” versjon. Kontkat DIGIN 

Videokonferanse 

Gir deg muligheten til å undervise og veilede grupper og enkeltpersoner som befinner seg fysisk andre steder.  

Adobe connect 

Er et menyvalg i Canvas. Digitalt undervisningsverktøy som gir deg mulighet for å organisere undervisningen og veiledning med både webinar, chatt og videoopptak.