Digitale verktøy - Ansatt

Digitale verktøy

Digitale verktøy

Her er finner du digitale verktøy som DIGIN anbefaler til bruk i undervisning. Canvas er OsloMets digitale læringsplattform og de fire første anbefalte digitale verktøyene i denne oversikten, ligger enten inne i eller lar seg lett bygge inn i Canvas.