Planlegging av kompetansetiltak | Kompetansetiltak - Ansatt

Planlegging av kurs

Planlegging av kurs

Her er nyttig informasjon til deg som skal planlegge kurs.

E-læring

Denne informasjonssiden er først og fremst for deg som skal gjennomføre klasseromskurs. Skal du utvikle e-læring? Kontakt oss

Kursbeskrivelse

Ta utgangspunkt i denne malen når du skal utarbeide kursbeskrivelse (.docx).

Påmelding til kurset

Læringsplattformen er et learning management system (LMS) som forvaltes av HR-fellestjenester. Det brukes både til å utvikle e-læring samt å publisere klasseromskurs. Om du ønsker å publisere ditt klasseromskurs i denne plattformen får du muligheten til å legge inn kursinnhold, som for eksempel video. Du får i tillegg tilgang til deltakeroversikten og kan registrere kursfullføring for deltakerne. 

Du kan også velge å opprette påmeldingsskjema i Nettskjema om du foretrekker det, eller ha påmelding i Zoom om du skal ha et Zoom-arrangement.

Booke rom 

Kursansvarlig booker selv rom til kursene sine.

Publisering 

Når kursbeskrivelse er utarbeidet sendes denne til OsloMet-akademiet. Vi publiserer kursbeskrivelsen i kalenderen til OsloMet-akademiet. Det vil samtidig bli synlig i denne Hva Skjer-kalenderen.

Evaluering 

Evaluering er en viktig del av det å forbedre og videreutvikle kurset ditt. Bruk det evalueringsverktøyet du er mest komfortabel med, for eksempel Nettskjema eller Forms (en del av Microsoft 365-pakken).