OsloMets priser - Ansatt

OsloMets priser

OsloMets priser

OsloMet deler ut priser til medarbeidere og fagmiljøer som har utmerket seg på relevante områder i løpet av året.

Hvem kvalifiserer for prisene?

  • Arbeidsmiljøprisen skal være en påskjønnelse og en oppmuntring til miljøer eller ansatte som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet ved universitetet.
  • FoU-prisen skal deles ut til en medarbeider eller et fagmiljø som har utmerket seg ved forskning eller utviklingsarbeid av meget høy kvalitet.
  • Formidlingsprisen deles ut til en medarbeider eller et fagmiljø som aktivt formidler fagkunnskap på en framragende måte til samfunns- og arbeidsliv.
  • Innovasjonsprisen skal gå til personer eller miljøer som har gjort en særlig innsats for å fremme innovasjon overfor studenter og ansatte ved OsloMet, slik at resultatene kan nyttiggjøres også utenfor universitetet.
  • Mangfoldsprisen skal være en påskjønnelse til ansatte som løfter og levendegjør verdien mangfold.
  • Årets student (student.oslomet.no) skal deles ut til en student som har utmerket seg med sin innsats for studentene og studie- og læringsmiljøet, og som forbilde for andre studenter.

Forslag til kandidater

Forslag til kandidater kan fremmes av fakulteter, avdelinger, ansatte og fagmiljøer ved OsloMet, studentutvalg, Studentparlamentet og andre enheter.

Forslag må være begrunnet. En kandidat kan foreslås til flere priser, og det kan foreslås flere kandidater til en pris fra samme forslagsstiller. En pris kan deles mellom to eller flere prisvinnere.