Høgskolens priser | Kultur og velferd - Ansatt

OsloMets priser

OsloMets priser

OsloMet deler ut priser til medarbeidere og fagmiljøer som har utmerket seg på relevante områder i løpet av året.

OsloMet deler ut ulike priser årlig i samsvar med institusjonens formål:

Hvem kvalifiserer for prisene?

Årets student skal deles ut til en student som har utmerket seg med sin innsats for studentene og studie- og læringsmiljøet, og som forbilde for andre studenter.

Arbeidsmiljøprisen skal være en påskjønnelse og en oppmuntring til miljøer eller ansatte som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet ved høgskolen.

Mangfoldsprisen  skal være en påskjønnelse til ansatte som løfter og levendegjør verdien mangfold.

Forslag til kandidater

Forslag til kandidater kan fremmes av fakulteter, avdelinger, ansatte og fagmiljøer ved OsloMet, studentutvalg, Studentparlamentet og andre enheter.

Forslag må være begrunnet. En kandidat kan foreslås til flere priser, og det kan foreslås flere kandidater til en pris fra samme forslagsstiller. En pris kan deles mellom to eller flere prisvinnere.