Abeidsmiljøprisen | Kultur og velferd - Ansatt

Arbeidsmiljøprisen

Arbeidsmiljøprisen

Arbeidsmiljøprisen er en påskjønnelse og oppmuntring til miljøer eller tilsatte som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet ved OsloMet.

Hvem?

Arbeidsmiljøprisen kan deles ut til enkeltpersoner, fakultet, avdeling, utdanning, seksjon, miljø, gruppe eller lignende som:

  • har utmerket seg som pådriver med særlig evne og vilje til å iverksette arbeidsmiljøforbedrende tiltak.
  • tar initiativ til og gjennomfører tiltak som bygger broer på tvers av organisasjonen, og som bidrar til at «vi-følelsen» styrkes.
  • bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø preget av inkludering og mangfold.
  •  i 2020 vil også innsats knyttet til arbeidsmiljøskapende og kreative tiltak i den unntakstilstanden Covid-19 har skapt, bli tillagt vekt.   

Prisen deles ut etter en individuell vurdering av hva de foreslåtte kandidater har utført av arbeidsmiljøskapende arbeid ved OsloMet.

Hva?

Prisen kan deles mellom to eller flere prisvinnere. Arbeidsmiljøprisen utgjør opptil kr. 60 000,-. I tillegg består prisen av et diplom som kan henges opp på vinnerens/vinnernes arbeidsplass.

Prisen kan ikke være til personlig berikelse for vinneren/vinnerne.

Mottakeren/mottakerne av prisen bestemmer hvilket tiltak eller formål innen OsloMet prisen skal brukes til.

Tiltaket eller formålet må være relatert til noe som bidrar til et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Hvordan?

Alle ansatte kan fremme forslag til kandidater til arbeidsmiljøprisen.

Nominer din kandidat her innen 15. september 2020

Vinneren/vinnerne vil bli annonsert i månedsskifte september/oktober. I år vil utdelingen skje på våre nettsider. Høstens ansatt-kick-off på Rockefeller er avlyst på grunn av koronapandemien.

 

Forslagene skal stilles på nettskjemaet (se over), med beskrivelse av hva kandidaten/kandidatene har bidratt med av arbeidsmiljøskapende innsats, og hvorfor kandidaten/kandidatene bør få prisen.

Jurymedlemmer

Juryen består av rektor Curt Rice, HR-direktør Geir Haugstveit, hovedverneombud Marthe Eikum-Tang og programansvarlig for kultur, velferd og mangfold, Vibeke Horn. Juryen vurderer kandidatene ut i fra kriteriene ovenfor.

Spørsmål?

Kontakt seniorrådgiver Vibeke Horn for eventuelle spørsmål om prisen.

Kontakt

Kontakt