Arbeidsmiljøprisen - Ansatt

Arbeidsmiljøprisen

Arbeidsmiljøprisen

Arbeidsmiljøprisen er en påskjønnelse og oppmuntring til miljøer eller tilsatte som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet ved OsloMet.

Hvem?

Arbeidsmiljøprisen kan deles ut til enkeltpersoner, fakultet, avdeling, utdanning, seksjon, miljø, gruppe eller lignende som:

  • har utmerket seg som pådriver med særlig evne og vilje til å iverksette arbeidsmiljøforbedrende tiltak.
  • tar initiativ til og gjennomfører tiltak som bygger broer på tvers av organisasjonen, og som bidrar til at «vi-følelsen» styrkes.
  • bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø preget av inkludering og mangfold.

Prisen deles ut etter en individuell vurdering av hva de foreslåtte kandidater har utført av arbeidsmiljøskapende arbeid ved OsloMet.

Hva?

Prisen kan deles mellom to eller flere prisvinnere. Arbeidsmiljøprisen utgjør opptil kr. 60 000,-. I tillegg består prisen av et diplom som kan henges opp på vinnerens/vinnernes arbeidsplass.

Prisen kan ikke være til personlig berikelse for vinneren/vinnerne.

Mottakeren/mottakerne av prisen bestemmer hvilket tiltak eller formål innen OsloMet prisen skal brukes til.

Tiltaket eller formålet må være relatert til noe som bidrar til et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Hvordan?

Alle ansatte kan fremme forslag til kandidater til arbeidsmiljøprisen.

Forslagene skal stilles på dette nettskjemaet (nettskjema.no), med beskrivelse av hva kandidaten/kandidatene har bidratt med av arbeidsmiljøskapende innsats, og hvorfor kandidaten/kandidatene bør få prisen.

Jurymedlemmer

Juryen består av rektor, HR-direktør, hovedverneombudet og programansvarlig for kultur, velferd og mangfold. Juryen vurderer kandidatene ut i fra kriteriene ovenfor.

Spørsmål?

Kontakt seniorrådgiver Vibeke Horn for eventuelle spørsmål om prisen.

Kontakt

Kontakt