Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Ønsker du deg enda bedre engelskkunnskaper? OsloMet-akademiet tilbyr tre målrettede kurs med English for Academic Purposes. La 2019 bli året der du hever din ak...

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk
Kalender
Vis alle arrangement
Onsdag 03.04.19 kl. 09.30-13.30
ProLab i Pilestredet 46, rom PA124
PISA-kursene er for deg som vil lage digitale læreverk i tråd med PISA-modellen.
Torsdag 04.04.19 kl. 00.00
P46 KK-lounge
Adeptsamling
Torsdag 04.04.19 kl. 09.30-12.15
P52, F323
På dette kurset vil du lære å bruke de grunnleggende funksjonene i regneark på en rasjonell måte.
Mandag 08.04.19 kl. 09.30-12.15
P52, B319
I dette kurset får du en innføring i programvare for kvalitative analyser. Kurset vil fokusere på programmet Nvivo.
Onsdag 10.04.19 kl. 09.00-14.00
P46, Athene 1
Vurderer du å søke opprykk til toppstilling ved OsloMet? På dette seminaret vil du få innblikk i formalitetene rundt det å søke opprykk og inspirasjon og gode råd for søknadsprosessen din blant annet fra kollegaer som nylig har fått opprykk. Rektor Curt Rice vil innlede.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10