Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?

Vil du digitalisere undervisningen eller...

I PISA-kurset lærer du om en helhetlig modell for omvendt undervisning, også kjent som flipped classroom-metoden. Bokskapet ved Universitetsbiblioteket holder n...

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?
Kalender
Vis alle arrangement
Onsdag 29.05.19 kl. 12.00-15.00
Kjeller, F203
Bruk EndNote bedre! Lær deg det du burde visst om EndNote, spør om det du lurer på og få gode tips om nyttig og mer avansert funksjonalitet.
Mandag 03.06.19 kl. 09.00-13.00
Pilestredet 46, KK-senteret, rom 308
Kurset består av to deler som gjennomføres hhv. 10. mai og 3. juni og en e-læringsmodul i mellomperioden. Man melder seg på begge kursdatoene samtidig.
Mandag 03.06.19 kl. 12.00-15.00
Kjeller, F203
Bruk EndNote bedre! Lær deg det du burde visst om EndNote, spør om det du lurer på og få gode tips om nyttig og mer avansert funksjonalitet.
Tirsdag 18.06.19 kl. 09.45-11.30
Pilestredet 46: PA314
I dette kurset får du grunnopplæring i Canvas, den digitale læringsplattformen ved OsloMet. Her lærer du blant annet hvordan Canvas er bygget opp, hvordan du navigerer i Canvas, litt om sammenhengen med andre systemer og ikke minst hvordan du kan bygge emnene dine slik at det er lett for studentene å finne frem.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8