Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Ønsker du deg enda bedre engelskkunnskaper? OsloMet-akademiet tilbyr tre målrettede kurs med English for Academic Purposes. La 2019 bli året der du hever din ak...

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk
Kalender
Vis alle arrangement
Mandag 11.03.19 kl. 09.00-14.00
P46, KK-senteret rom 314
Åpenhet i form av offentlighet, innsyn og krav til informasjonsutveksling er viktig for å sikre blant annet demokratihensyn, tilliten til offentlig forvaltning, forsvarlige prosesser, medvirkning og den enkeltes kontroll med egne personopplysninger. Samtidig setter åpenhet både offentlige virksomheters legetime interesser og den enkeltes personvern under press. For ledere og andre kan landskapet oppleves som et minefelt.
Fredag 15.03.19 kl. 09.00-15.00
P46, KK-Lounge
Pensjonskurs m/individuelle pensjonsprognoser med Aon Aon Norway AS er et av de største uavhengige miljøene for rådgivningstjenester innen person- og pensjonsforsikring for privat og offentlig sektor i Norge. Aon har et stort pensjonsfaglig miljø med nærmere 50 personer med stor detaljkunnskap.
Onsdag 20.03.19 kl. 09.30-13.30
ProLab i Pilestredet 46, rom PA124
PISA-kursene er for deg som vil lage digitale læreverk i tråd med PISA-modellen.
Torsdag 21.03.19 kl. 09.00
Fredag 22.03.19 kl. 15.00
P46-PA 304
Discuss and develop your academic writing, and improve your ability to produce written academic texts in English for international journals during this intensive two-day writing workshop. The workshop mixes discussion of writing principles and strategies with dedicated time for writing and working on your own text-in-progress.
Torsdag 28.03.19 kl. 09.00-12.00
P48 S543
Decisions er et verktøy som hjelper å koordinere og følge opp møter. Rektors stab ved OsloMet har brukt verktøyet siden juni 2018 og har veldig gode erfaringer: det er veldig enket å distribuere sakspapirer, informasjon er lett tilgjengelig for møtedeltakere, man kan tildele oppgaver og følge opp beslutninger tatt i møte. Decisions baserer på Office 365 og Sharepoint, verktøy som er godt kjent og brukt på OsloMet.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10