Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?

Vil du digitalisere undervisningen eller...

I PISA-kurset lærer du om en helhetlig modell for omvendt undervisning, også kjent som flipped classroom-metoden. Bokskapet ved Universitetsbiblioteket holder n...

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?
Kalender
Vis alle arrangement
Torsdag 09.05.19 kl. 12.00-15.00
P46-PA311
Are you a PhD-candidate writing an article-based dissertation? In many fields you are required to write a “kappe” as a part of you dissertation, a genre that many candidates find challenging. Join this three-session workshop to discuss strategies and approaches to writing your “kappe”!
Fredag 10.05.19 kl. 09.00-12.00
Pilestredet 46, KK-senteret, rom 314
Kurset består av to deler som gjennomføres hhv. 10. mai og 3. juni og en e-læringsmodul i mellomperioden. Man melder seg på begge kursdatoene samtidig.
Onsdag 22.05.19 kl. 12.45-14.30
Pilestredet 46: PA128
I dette kurset får du grunnopplæring i Canvas, den digitale læringsplattformen ved OsloMet. Her lærer du blant annet hvordan Canvas er bygget opp, hvordan du navigerer i Canvas, litt om sammenhengen med andre systemer og ikke minst hvordan du kan bygge emnene dine slik at det er lett for studentene å finne frem.
Torsdag 23.05.19 kl. 12.00-15.00
P46-PA357
Are you a PhD-candidate writing an article-based dissertation? In many fields you are required to write a “kappe” as a part of you dissertation, a genre that many candidates find challenging. Join this three-session workshop to discuss strategies and approaches to writing your “kappe”!
Tirsdag 28.05.19 kl. 00.00
P46 KK-lounge
Underveissamling 1
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8