Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?

Vil du digitalisere undervisningen eller...

I PISA-kurset lærer du om en helhetlig modell for omvendt undervisning, også kjent som flipped classroom-metoden. Bokskapet ved Universitetsbiblioteket holder n...

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?
Kalender
Vis alle arrangement
Onsdag 10.04.19 kl. 09.00-13.00
"Vepsebolet", 1. etg i P48
PISA-kursene er for deg som vil lage digitale læreverk i tråd med PISA-modellen.
Torsdag 11.04.19 kl. 09.00-15.30
P46, PA 318
Ledere skal sikre god styring og forvaltning av ressursene, gjennom kostnadseffektive løsninger og tverrfaglig samarbeid. Ledere får på dette kurset mulighet til å bli bedre kjent med kollegaer fra økonomifunksjonen og øke kunnskapen om hva som er god økonomi- og virksomhetsstyring ved OsloMet.
Torsdag 11.04.19 kl. 10.00-12.00
P32-N060.106
Onsdag 24.04.19 kl. 09.00-13.00
"Vepsebolet", 1. etg. i P48
PISA-kursene er for deg som vil lage digitale læreverk i tråd med PISA-modellen.
Torsdag 25.04.19 kl. 10.00-12.00
P48-P372
This course explores advanced techniques and strategies for literature searching. It also covers ways to document and report your search.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8