Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling
Improve your English!

Improve your English!

This autumn you have the opportunity to take your academic English abilities to the next level. Three courses are offered by OsloMet’s Unit for Academic Languag...

Improve your English!
Kalender
Vis alle arrangement
Torsdag 31.10.19 kl. 10.00-12.00
P46-PA329
Bibliometric analysis and researcher profiles on various web sites are useful tools for making you and your research visible. This course helps you get started and gives you some tricks on the way.
Tirsdag 05.11.19 kl. 09.00-12.00
Pilestredet 48 1. etasje «Vepsebolet»
Et kurs for deg som vil lære mer om å lage vitenskapelige postere. Kurset tar deg igjennom valg av programvare, riktig bruk av bilder, design og språklig utforming, og utskrift av det endelige resultatet.
Mandag 11.11.19 kl. 12.00-15.00
Pilestredet 46: PA314
Grunnkurs i førstehjelp med hjertestarter
Mandag 18.11.19 kl. 12.00-15.00
Clara Holsts hus (P46), KK-senteret, rom: 311
Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, vil du få kunnskap om, og trygghet for, hvilke krav som gjelder og hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Kurset inngår som en modul i den obligatoriske HMS-opplæringen for ledere. Linjeledere plikter å gjennomgå opplæring i HMS i hht. aml. § 3-5.
Sider: 1  2  3  4  5  
chatbot-portlet