Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Ønsker du deg enda bedre engelskkunnskaper? OsloMet-akademiet tilbyr tre målrettede kurs med English for Academic Purposes. La 2019 bli året der du hever din ak...

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk
Kalender
Vis alle arrangement
Tirsdag 12.02.19 kl. 09.30-12.15
P52, B321
Kurset gir en innføring i ulike interaktive presentasjonsprogrammer så som Kahoot og Mentimeter. Det blir også en kort gjennomgang av multimediefunksjoner i PowerPoint.
Onsdag 13.02.19 kl. 09.30-13.30
ProLab i Pilestredet 46, rom PA124
PISA-kursene er for deg som vil lage digitale læreverk i tråd med PISA-modellen.
Mandag 18.02.19 kl. 12.00-15.00
P46, KK-senteret, rom 314
Kurset vil gi ledere kunnskap og praktiske verktøy til å forberede, gjennomføre og følge opp tilbakemeldingssamtaler. Formålet er også å skape bevissthet om hvordan man gjennom konkrete tilbakemeldinger bygger tilbakemeldingskultur.
Tirsdag 26.02.19 kl. 12.00-15.00
P46, PA308
Kurset tar sikte på å lære deltakerne nødvendig førstehjelp for at man skal kunne hjelpe til i en nødsituasjon før helsepersonell er på plass.
Torsdag 28.02.19 kl. 08.30-16.00
OsloMet
Tema for Digital fagdag er digitalisering av undervisning, forskning og administrasjon. Bli oppdatert på ulike digitaliseringsprosjekter på OsloMet og møt kollegaer som deler av sin erfaring.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10