Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Ønsker du deg enda bedre engelskkunnskaper? OsloMet-akademiet tilbyr tre målrettede kurs med English for Academic Purposes. La 2019 bli året der du hever din ak...

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk
Kalender
Vis alle arrangement
Torsdag 07.02.19 kl. 09.00-14.00
P46-PA304
This three-session workshop provides participants with an opportunity to practice their communication skills and develop confidence in delivering academic presentations in English.
Torsdag 07.02.19 kl. 09.30-12.15
F323 i P52
Kurset tar kort for seg Flipped Classroom (omvendt undervisning) som metode og gir en innføring i verktøy som kan benyttes for å lage videoer til undervisningsformål.
Fredag 08.02.19 kl. 09.00-15.00
P46, KK-senteret, rom 311
Åpenhet i form av offentlighet, innsyn og krav til informasjonsutveksling er viktig for å sikre blant annet demokratihensyn, tilliten til offentlig forvaltning, forsvarlige prosesser, medvirkning og den enkeltes kontroll med egne personopplysninger. Samtidig setter åpenhet både offentlige virksomheters legetime interesser og den enkeltes personvern under press. For ledere og andre kan landskapet oppleves som et minefelt.
Fredag 08.02.19 kl. 09.00-14.00
P46-PA304
This three-session workshop provides participants with an opportunity to practice their communication skills and develop confidence in delivering academic presentations in English.
Tirsdag 12.02.19 kl. 00.00-00.00
P46 KK-lounge
Startsamling
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10