Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?

Vil du digitalisere undervisningen eller...

I PISA-kurset lærer du om en helhetlig modell for omvendt undervisning, også kjent som flipped classroom-metoden. Bokskapet ved Universitetsbiblioteket holder n...

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?
Kalender
Vis alle arrangement
Mandag 08.04.19 kl. 09.30-12.15
P52, B319
I dette kurset får du en innføring i programvare for kvalitative analyser. Kurset vil fokusere på programmet Nvivo.
Mandag 08.04.19 kl. 10.00-12.00
P48-P372
EndNote is a bibliographic reference manager which will help you to compile, store and maintain a personal library of all your resources and references. Using EndNote with Word allows you to generate bibliographies and insert citations in your documents with ease.
Tirsdag 09.04.19 kl. 13.00-15.00
Kjeller: B349
Bli kjent med systemet og lær å legge inn eksamensoppgaver – hjemme- og skoleeksamen. 62 % av OsloMets skoleeksamener er digitale, det vil si 18.570 kandidater – det er derfor veldig viktig at eksamensoppgaver har brukervennlig og god design.
Tirsdag 09.04.19 kl. 14.00-16.00
Pilestredet 46, Conference center 3rd floor room 308
April 30th is the Norwegian tax return deadline. The course will be held by the Oslo office of the Norwegian Tax Authorities to make you well prepared for filing your taxes in Norway.
Onsdag 10.04.19 kl. 09.00-14.00
P46, Athene 1
Vurderer du å søke opprykk til toppstilling ved OsloMet? På dette seminaret vil du få innblikk i formalitetene rundt det å søke opprykk og inspirasjon og gode råd for søknadsprosessen din blant annet fra kollegaer som nylig har fått opprykk. Rektor Curt Rice vil innlede.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8