Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling
Improve your English!

Improve your English!

This autumn you have the opportunity to take your academic English abilities to the next level. Three courses are offered by OsloMet’s Unit for Academic Languag...

Improve your English!
Kalender
Vis alle arrangement
Tirsdag 15.10.19 kl. 12.00-15.00
Kjeller, F104
Grunnkurs i førstehjelp med hjertestarter
Torsdag 17.10.19 kl. 09.00
Fredag 18.10.19 kl. 15.00
To be announced
Discuss and develop your academic writing, and improve your ability to produce written academic texts in English for international journals during this intensive two-day writing workshop. The workshop mixes discussion of writing principles and strategies with dedicated time for writing and working on your own text-in-progress.
Mandag 21.10.19 kl. 09.00-14.00
Clara Holstshus (P46), KK-senteret, rom 311
Kurset gir en innføring i OsloMets retningslinjer for konflikthåndtering med fokus på lederens rolle. Formålet er å gi nye ledere kjennskap til retningslinjene og hvordan de kan brukes i håndtering av konflikter og trakassering slik at de får et godt grunnlag for å ivareta sitt ansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø.
Tirsdag 22.10.19 kl. 09.00-12.00
Pilestredet 48, 1. etasje «Vepsebolet».
Et kurs for deg som vil lære mer om å lage vitenskapelige postere. Kurset tar deg igjennom valg av programvare, riktig bruk av bilder, design og språklig utforming, og utskrift av det endelige resultatet.
Tirsdag 29.10.19 kl. 12.00-15.00
To be announced
Are you a PhD-candidate writing an article-based dissertation? In many fields you are required to write a “kappe” as a part of you dissertation, a genre that many candidates find challenging.
Sider: 1  2  3  4  5  
chatbot-portlet