Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Ønsker du deg enda bedre engelskkunnskaper? OsloMet-akademiet tilbyr tre målrettede kurs med English for Academic Purposes. La 2019 bli året der du hever din ak...

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk
Kalender
Vis alle arrangement
Mandag 04.02.19 kl. 09.00-13.00
P32, rom N070.105
Ansvarlig forskning og innovasjon (eller Responsible Research and Innovation (RRI) er en tilnærming til å forsøke å bevare kontrollen og beholde ansvarlighet i forskning og teknologiutvikling som er i stadig endring. Norges forskningsråd og EUs rammeprogrammer ser på ansvarlig forskning og innovasjon som et viktig vurderingskriterium for forskningens evne til å møte etiske og samfunnsmessige hensyn. Denne modulen gir en generell innføring i begrepet og praktiske verktøy du kan bruke i din egen arbeidshverdag.
Mandag 04.02.19 kl. 12.00-15.00
Kjeller, F211
Bruk EndNote bedre! Lær deg det du burde visst om EndNote, spør om det du lurer på og få gode tips om nyttig og mer avansert funksjonalitet.
Tirsdag 05.02.19 kl. 08.30-13.00
OsloMet, Pilestredet 52
Alle nye ansatte ved OsloMet - Storbyuniversitetet inviteres til en velkomstdag for å få et overblikk over vår organisasjon og bli kjent på tvers av fakulteter og seksjoner. OsloMet skal skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, læring og utvikling. Velkomstdagen arrangeres hver vår og høst semester kort tid etter studiestart.
Tirsdag 05.02.19 kl. 09.00-12.00
P46, KK-Lounge
Et digitaliseringsprosjekt er vellykket først når arbeidet gir de nyttevirkningene (gevinstene) prosjektet er satt til å løse. Nyttevirkninger (gevinstene) skal også stå i forhold til den ressursinnsatsen som legges ned i prosjektperioden.
Onsdag 06.02.19 kl. 09.30-13.30
ProLab i Pilestredet 46, rom PA124
PISA-kursene er for deg som vil lage digitale læreverk i tråd med PISA-modellen.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10