Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?

Vil du digitalisere undervisningen eller...

I PISA-kurset lærer du om en helhetlig modell for omvendt undervisning, også kjent som flipped classroom-metoden. Bokskapet ved Universitetsbiblioteket holder n...

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?
Kalender
Vis alle arrangement
Torsdag 04.04.19 kl. 09.30-12.00
Pilestredet 46, KK-senteret, PA311
Kurset gir en innføring i OsloMet sitt arbeid med planlegging og oppfølging av eksterne prosjekter rettet mot ledere. Du vil få innblikk i gjeldene regelverk, TDI-modellen, prosjekt modul i UBW og prosessen rundt eksterne prosjekter. Det legges særlig vekt på ansvaret som ligger hos prosjektledere og ledere med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM).
Torsdag 04.04.19 kl. 09.30-12.15
P52, F323
På dette kurset vil du lære å bruke de grunnleggende funksjonene i regneark på en rasjonell måte.
Torsdag 04.04.19 kl. 12.30-14.30
P46/PA357
Bli kjent med systemet og lær å legge inn eksamensoppgaver – hjemme- og skoleeksamen. 62 % av OsloMets skoleeksamener er digitale, det vil si 18.570 kandidater – det er derfor veldig viktig at eksamensoppgaver har brukervennlig og god design.
Mandag 08.04.19 kl. 09.30-12.15
P52, B319
I dette kurset får du en innføring i programvare for kvalitative analyser. Kurset vil fokusere på programmet Nvivo.
Mandag 08.04.19 kl. 10.00-12.00
P48-P372
EndNote is a bibliographic reference manager which will help you to compile, store and maintain a personal library of all your resources and references. Using EndNote with Word allows you to generate bibliographies and insert citations in your documents with ease.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8