Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Ønsker du deg enda bedre engelskkunnskaper? OsloMet-akademiet tilbyr tre målrettede kurs med English for Academic Purposes. La 2019 bli året der du hever din ak...

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk
Kalender
Vis alle arrangement
Torsdag 23.05.19 kl. 12.00-15.00
P46-PA357
Are you a PhD-candidate writing an article-based dissertation? In many fields you are required to write a “kappe” as a part of you dissertation, a genre that many candidates find challenging. Join this three-session workshop to discuss strategies and approaches to writing your “kappe”!
Tirsdag 28.05.19 kl. 00.00
P46 KK-lounge
Underveissamling 1
Onsdag 29.05.19 kl. 12.00-15.00
Kjeller, F203
Bruk EndNote bedre! Lær deg det du burde visst om EndNote, spør om det du lurer på og få gode tips om nyttig og mer avansert funksjonalitet.
Mandag 03.06.19 kl. 09.00-13.00
Pilestredet 46, KK-senteret, rom 308
Kurset består av to deler som gjennomføres hhv. 10. mai og 3. juni og en e-læringsmodul i mellomperioden. Man melder seg på begge kursdatoene samtidig.
Mandag 03.06.19 kl. 12.00-15.00
Kjeller, F203
Bruk EndNote bedre! Lær deg det du burde visst om EndNote, spør om det du lurer på og få gode tips om nyttig og mer avansert funksjonalitet.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10