Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?

Vil du digitalisere undervisningen eller...

I PISA-kurset lærer du om en helhetlig modell for omvendt undervisning, også kjent som flipped classroom-metoden. Bokskapet ved Universitetsbiblioteket holder n...

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?
Kalender
Vis gjeldende arrangement
Onsdag 19.10.16 kl. 09.30-11.30
P46, Apollo (1. etasje)
Kurset gir en innføring i oppgaver og roller for medlemmer av tilsettingsorganer, herunder hva slags saker som behandles, taushetsplikten og hva man bør være oppmerksom på.
Fredag 21.10.16 kl. 09.30-12.00
Pilestredet 46, KK-senteret, rom PA357.
Hva kjennetegner et godt innkjøp? Er du lokal innkjøper og ønsker kompetanse til å gjennomføre effektive og gode innkjøp? Dette kurset tar for seg konkrete eksempler og gjør deg i stand til dette.
Fredag 21.10.16 kl. 09.30-12.00
Pilestredet 52, rom B321.
Bli kjent med grunnleggende bildebehandlingsteknikker for justering og forbedring av bilder på dette kurset.
Tirsdag 25.10.16 kl. 09.00-16.00
Rom: Pilestredet 32-N040_111-Klasserom
Jobber du med søknader om ekstern finansiering? Eller ønsker du å lære mer om det å skrive søknader til nasjonale og internasjonale programmer? Da er denne workshopen noe for deg!
Tirsdag 25.10.16 kl. 09.00
Torsdag 27.10.16 kl. 14.45
Campus Pilestredet - Se program
Foredrag, seminarer og workshops om skriftlig formidling for tilsatte, stipendiater og studenter på ulike nivå. Ønsker du å diskutere skriving og skriveveiledning eller få innspill til eget tekstarbeid? Kom på Skriveuka.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101