Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?

Vil du digitalisere undervisningen eller...

I PISA-kurset lærer du om en helhetlig modell for omvendt undervisning, også kjent som flipped classroom-metoden. Bokskapet ved Universitetsbiblioteket holder n...

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?
Kalender

Tilbake til hovedvisning Arbeidsstue for emneansvarlige i TP timeplansystem: legge tema, pensum og læringsressurser i timeplanleggingssystemet TP.

I TP har du som har emneansvar mulighet til å gi studentene en timeplan med detaljer som tittel/tema på underviser, navn på underviser og informasjon om undervisningen. For at studentene skal både forstå hva de skal til og få en samlet oversikt slik de ønsker seg, anbefaler vi at alle legger undervisningsdetaljer i TP istedenfor å lage egne undervisningsplaner på si.

Tirsdag 15.01.19 kl. 12.30-14.30

Pilestredet: P46-PA124 (Pro-Lab)

Påmeldingsfrist : Mandag 14.01.19

Målgruppe 

UF som har emneansvar og/eller ansvar for pedagogisk innhold i timeplanen, det vil si studieledere, koordinatorer, fagansvarlig eller emneansvarlige.  

Læringsmål 

Etter arbeidsstuen skal du kunne legge undervisningsdetaljer i det som allerede er booket, først og fremst tittel eller tema på undervisningsaktiviteten og legge til og endre navn på underviser. Du får også innsikt i hvordan du kan legge ut en beskjed til studentene eller pensum i ressursfeltet.  

Innhold/tema 

Kurset/arbeidsstuen, skal vise emneansvarlige hvordan de kan legge til eller endre på undervisningsdetaljer i undervisningsaktiviteter i TP slik at studentene forstår hva de skal til.  

Kursdeltager vil jobbe selv i TP på egen Laptop for å komme i gang på en god måte.  

  • Hva er TP? 
  • Hva og hvor ser jeg og studentene timeplan? 
  • Finne og sjekke emnetimeplane(ne) i TP 
  • Legge til og endre undervisningsdetaljer i TP, altså  
  • Tittel/tema på undervisningsaktiviteter  
  • Navn på underviser – både interne og eksterne 
  • Gi en beskjed om undervisningen til studentene 
  • Muligheten for å lenke til pensumlistene i Leganto eller informasjon om undervisningen 
  • Hvordan kan jeg kopiere fra forrige semester? 
  • Hvor finner jeg informasjon om TP samt veiledninger, og hvem kan jeg kontakte? 

Metode 

Det gis en kort presentasjon og opplæring første halvtimen. Etter det er det fasilitert arbeidsstue hvor du kan selv jobbe på din Laptop i TP. Noen fra prosjektet er tilstede til 13.30. Rommet er booket helt til 14.30 slik at du kan fortsette å jobbe der, om du ønsker det.  

Forberedelser 

For å få fullt utbytte av arbeidsstuen bør du allerede ha kvalitetssjekket emnet med timeplanlegger på fakultet, slik at du kan begynne å føre inn undervisningsdetaljer i TP under kurset. Gjør du endringer i timeplanen etter at du har lagt detaljer, kan det føre til en del merarbeid.  

Ta med egen Laptop.  

Kursholder 

TP-prosjekt og studieavdelingen. 

Kontaktperson 

Prosjektleder Carina Mørch-Storstein