Kultur og velferd - Ansatt

Kultur og velferd

Kultur og velferd

Universitetets priser

OsloMet deler ut priser til medarbeidere og fagmiljøer som har utmerket seg på relevante områder i løpet av året.

Behandlingstilbud

Studenter ved mensendieck- og fysioterapiutdanningen tilbyr råd, veiledning og behandling i fysioterapi. Du kan også benytte deg av gruppetrening.

Kulturtilbud

Sjekk kulturkalenderen for en rekke kulturelle innslag på campus hver vår og høst. Du kan også bli medlem i kunst- og kulturforeningen, fotoklubben eller koret, eller ta i bruk sosiale kanaler for å nå ut til flere dersom du ønsker å dele, bytte eller gi bort noe. Se alle kulturtilbud.

Mangfold

Mangfold er en av OsloMets kjerneverdier og arbeidet for mangfold er forankret i høgskolens hovedstrategi, Strategi 2020.

Organisasjonskultur

OsloMets organisasjonskultur.

Trening

Treningstilbud for ansatte i arbeidstiden og treningstilbud på campus etter arbeidstid, og treningsavtaler med eksterne treningsstudioer. OsloMet BIL har tilbud innen ullike typer idrett, fra fotball til yoga. OsloMet BIL er OsloMets eget idrettslag som arrangerer ulike utendørsaktiviteter flere ganger årlig.