Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kultur og velferd

Mangfold

Mangfold er en av OsloMet sine kjerneverdier og arbeidet for mangfold er forankret i universitetets hovedstrategi.
  • «HiOA er en storbyinstitusjon og ligger i en region der befolkningssammensetningen er mer variert enn i andre deler av Norge. Mangfoldet gir oss fortrinn til å forstå og høste fordelene av forskjellighet. Vi skal stimulere til likeverd og kreve toleranse på tvers av livssyn, kultur og kjønn.»
  • Videre slår strategien fast at: «HiOA skal være en nyskapende og lærende organisasjon med et positivt arbeidsmiljø preget av mangfold».
  • Handlingsplan for mangfold 2017-19 (PDF)
  • Lokal handlingsplan for mangfold 2019 - 2021 - Fak. SAM (PDF)
chatbot-portlet