OsloMet BIL | Kultur og velferd - Ansatt

OsloMet bedriftsidrettslag (BIL)

OsloMet bedriftsidrettslag (BIL)

OsloMet BIL skal være idrettslaget for alle ansatte ved universitetet med et bredt tilbud av trening og aktiviteter som fremmer god helse.

Den 7 september, 2023 kom det nye styret i OsloMet Bedriftsidrettslag på plass. Det nye styret består av en fin gjeng fra både fakultet og fellesadministrasjonen: Brenda Jacinta Apili Atubo, Helene Wang, Rolf Magnus Grung, Outhman Charroud og Karoline Stray. Vi gleder oss til mange sporty aktiviteter fremover som bygger et godt arbeidsmiljø.

Gratulerer og lykke til fremover til det nye styret!

Vi driver mange former for organisert idrett og arrangerer aktivitetsdager to ganger i året. OsloMet BIL har mange medlemmer som driver ulike typer sport. Alle universitetets ansatte er automatisk medlem og alle tilbud er åpne for alle ansatte. OsloMet BIL mottok en arbeidsmiljøpris for sine tiltak for ansatte på OsloMets kick-off i 2019.

 • Medlemskap

  Alle universitetets ansatte er automatisk medlemmer i OsloMet BIL. Medlemskapet gir anledning til å være med på organisert trening innen forskjellige idrettsgrener.

 • Bedriftsavtaler

  OsloMet har inngått avtaler med flere store treningssentere, som gir fordelaktige rabatter for ansatte.

  1. SiO Athletica 

  Priser for ansatte ved OsloMet

  Ansatte ved OsloMet får medlemskap til

  • 319,- i måneden med bindingstid

  • 359,- i måneden uten bindingstid

  Hva er inkludert?

  Som medlem i SiO Athletica får du

  • tilgang til alle seks senterne i hele åpningstiden

  • tilgang til gruppetrening

  • tilgang til svømmehallen

  Les om tilbudet på SiOs nettsider.

  Meld deg inn i resepsjonen på treningssenteret

  Innmelding skjer i en av SiO Athleticas resepsjoner. Du må fremvise gyldig ansattdokumentasjon, eksempelvis ansattkort.

  2. SATS: 18 prosent rabatt på medlemskap 

  OsloMets SATS bedriftskode er: jetbolzber. Ta med jobbavtale og ID til nærmeste SATS for innmelding.

  Informasjon om treningsavtalen med SATS (PDF)

  3. Friskis&Svettis: 15 prosent rabatt på medlemskap

  Informasjon om alle treningstilbudene på www.friskissvettis.no.

 • Aktiviteter på Bislett

  • Bordtennis
   • Ta kontakt med OsloMet BIL om du vil starte opp.
  • Fotball
   • Treningstid: Fredager kl. 16.00-17.30
   • Sted: Idrettshallen (under plassen mellom P50 og P52)
   • Kontaktperson: Halfdan Alve Glad
  • Innebandy
   • Treningstid: Onsdag kl. 17.00-18.30
   • Sted: V-2U31 (fysio-salen), Pilestredet 44 
   • Kontaktperson: Kjell Arnesen
 • Aktiviteter på Kjeller

  • Spinning med balanse og styrke
  • Zumba
   • Treningstid: Onsdager kl. 16.00-17.00
   • Sted: Treningsrommet på Kjeller
   • Kontaktperson: Lilja Johannessen
 • Sommer- og vinteraktivitetsdag

  BIL arrangerer både sommer- og vinteraktivitetsdag. Alle ansatte som ønsker å være med får arbeidsfri fra kl. 12.00. Følg med i Hva skjer-kalenderen som viser når neste aktivitetsdag er satt opp.

 • Retningslinjer for bruk av OsloMet BIL-materiell

  1. OsloMet BIL-materiell er draktsett, sportsutstyr (baller, racketer, nett, etc.), første-hjelps-utstyr, og annet materiell som er finansiert av OsloMet BILsentralt eller av OsloMet BIL’s grupper.
  2. OsloMet BIL-materiell er OsloMet BIL’s eiendom. Det forvaltes av OsloMet BIL’s styre, den styret utpeker eller av undergruppenes oppmenn.
  3. Dersom OsloMet BIL-materiell ødelegges, slites ut eller på annet vis går tapt, må den som er ansvarlig melde fra til materialforvalteren innen rimelig tid. Dette gjelder ikke utstyr som etter sin egenart er beregnet på å forbrukes raskt.
  4. Der en undergruppe av OsloMet BILer gjort til forvalter av OsloMet BIL-materiell, er oppmannen for gruppen ansvarlig for det. Øvrig OsloMet BIL-materiell er det OsloMet BIL’s styre eller den det måtte utpeke som er ansvarlig for.
  5. Skifter en undergruppe oppmann, er den gamle oppmannen ansvarlig for å overlate OsloMet BIL-materiellet til den nye oppmannen. Dette skal skje ved at den nye oppmannen underskriver en detaljert liste med oversikt over OsloMet BIL-materiellet.
   • Dersom en undergruppe oppløses, skal oppmannen overlevere OsloMet BIL-materiellet til materialforvalteren.
  6. OsloMet BIL-materiell skal kun benyttes i sammenheng med OsloMet BIL’s aktiviteter eller der vedkommende stiller som representant for OsloMet BIL. Dette kan være på trening, i konkurranser eller under arrangementer OsloMet BIL står for regien av eller deltar på.
   • OsloMet BIL-materiell kan ikke lånes ut til ikke-OsloMet BIL-medlemmer uten at oppmannen eller en denne har utpekt er tilstede når det brukes eller at styret har gitt forhåndstillatelse til utlånet.
   • Den som er ansvarlig for OsloMet BIL-materiell skal se til at det ikke brukes i strid med dette reglement.
  7. Om noen som er i besittelse av OsloMet BIL-materiell melder seg ut av eller på annen måte slutter i OsloMet BIL, må vedkommende levere fra seg utstyret til oppmannen eller annen som er ansvarlig for det.
  8. Den som er ansvarlig for OsloMet BIL-materiell skal levere en skriftlig oversikt over utstyr man er ansvarlig for på årsmøtet hvert år. Dersom styret krever det, skal vedkommende, innen en rimelig frist levere en tilsvarende oversikt.

Kontakt

Kontakt