Nyttig informasjon før du søker opprykk | Personalforvaltning - Ansatt

Nyttig informasjon før du søker opprykk

Nyttig informasjon før du søker opprykk

Disse formelle kravene må være oppfylt for at du kan søke om opprykk i UF-stilling. Ta kontakt med HR-seksjonen ved fakultetet du er ansatt når du vurderer å søke opprykk.

Innhold

For opprykk til alle stillingskoder (unntatt universitetslektor)

 • Du må ha tiltrådt stillingen.
 • Du må være ansatt i fast stilling eller i åremålsstilling.
 • Du må ha minst 50 % stilling (ikke for forsker opprykk)
 • Hvis du har søkt om opprykk tidligere må det gå 2 år før du kan søke på nytt.
 • Du kan bare søke opprykk innenfor det fagområdet du er ansatt.
For å søke opprykk til professor må du være ansatt i en førsteamanuensisstilling. For å søke opprykk til dosent må du være ansatt i førstelektorstilling. For å søke opprykk til forsker 1 (1183) må du være ansatt som forsker 2 (1109). Vær også oppmerksom på at det ikke lenger er mulig å søke om overgang mellom førstelektor og førsteamanuensis (med virkning fra 15. september 2015).

Ønsker du å søke opprykk til professor må du i tillegg være oppmerksom på følgende:

 • 2-årsgrensen gjelder selv om du trakk søknaden din sist du søkte om opprykk.
 • Dersom det er utlyst en professorstilling i din spesialitet ved OsloMet, må du vente i 2 år fra søknadsfristen før du kan søke om opprykk.

Kompetansevurdering fra annen institusjon

Dersom du har søkt på stilling ved annen institusjon og ønsker å bruke kompetansevurderingen du fikk som grunnlag for å søke opprykk gjelder følgende:

 • Du kan ikke levere søknad om opprykk før det er fattet vedtak om ansettelse ved den andre institusjonen.
 • Det må være fattet endelig vedtak ved den andre institusjonen – det betyr at dersom du er den eneste som innstilles til stillingen så må du "stå løpet ut" og få tilbud om stillingen før du kan bruke kompetansevurderingen som grunnlag for å søke opprykk ved OsloMet.
 • OsloMet kan velge ikke å godkjenne kompetansevurderinger fra andre institusjoner. Du må undersøke om den institusjonen du har søkt stilling ved er blant de OsloMet tidligere har "godkjent". Dersom det ikke tidligere er gjort vedtak om godkjenning av vurderinger fra den aktuelle institusjonen, vil ansettelsesutvalget gjøre en generell vurdering av om institusjonen stiller minst de samme kravene som oss, i tillegg til å vurdere din konkrete kompetansevurdering opp mot fagområdet ditt.
 • Kompetansevurdering som skal benyttes som grunnlag for opprykksøknad kan ikke være mer enn 6 år gammel og må være enstemmig og utvilsom.

Husk også at for professor- og dosentopprykk er det viktig at du får med all dokumentasjon når du sender inn søknaden din, da det ikke er anledning til å ettersende dokumentasjon.

For forskerstillinger gjelder følgende

 • Du må stå i fast stilling, åremålsstilling eller eksternt finansiert stilling hvor ansettelsesforholdet har en varighet på 3 år eller mer (opprykk til forsker 1183) / 2 år eller mer (opprykk til forsker 1109) utover søknadstidspunktet.
 • Du kan bare søke om opprykk innen det fagområde/forskningsfelt du er ansatt.
 • Hvis du har søkt om opprykk tidligere må det gå to år før du kan søke på nytt.
 • Hvis du ønsker å bruke en professorkompetanseerklæring fra norsk institusjon som grunnlag for å søke opprykk til forsker 1183, så kan denne være maksimalt 6 år gammel og den må være enstemmig og utvilsom.
 • Søknadsfrist for søknad om opprykk til forsker 1183 er 1. mai hvert år.
 • Det er ikke anledning til å ettersende arbeider etter søknadsfristen.

Viktige lenker