Forsikring | Lønn og refusjoner - Ansatt

Forsikring

template.back.to.overview Forsikring

Som arbeidstaker i staten er du forsikret både gjennom lovpålagte og tariffavtalte ordninger for person- og tingskade.

De fleste forsikrings- og erstatningsordninger samordnes slik at du alltid får utbetalt etter den ordningen som gir høyest erstatningsbeløp.

Kontakt

Kontakt