Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Erasmus Mundus fellesgradsprosjekter

Erasmus Mundus fellesgradsprosjekter er samarbeid mellom tre eller flere europeiske institusjoner for å tilby et faglig fremragende studieprogram som først og fremst er attraktivt overfor studenter fra land utenfor Europa.

Prioriteringer for Erasmus Mundus fellesgradsprosjekt:

 • Stimulere til økt kvalitet, innovasjon, og internasjonalisering innenfor høyere utdanningsinstitusjoner (HEI)

 • Øke kvaliteten og attraktiviteten til det europeiske høyere utdanningsområdet (EHEA)

 • Forbedre kompetansenivået og ferdighetene til mastergradskandidater

 • Styrke fellesgraders relevans overfor arbeidsmarkedet gjennom økt involvering av arbeidsgivere

Hvem kan være med?

 • Minimum tre partnere, høyere utdanningsinstitusjoner, fra tre forskjellige programland (EU, EFTA, Tyrkia, Makedonia og Serbia).

 • Én av de tre partnerne koordinerer søknaden og det eventuelle prosjektet.

Hvor lenge kan prosjektet vare?

 • Avhengig av om dere velger å søke om et forberedende år, så vil dere kunne få Erasmus Mundus midler for maksimalt seks år med fire etterfølgende studentopptak

Hva kan du søke om?

 • Midler til å utvikle en prosjektsøknad

  • Dersom dere ønsker å utvikle en prosjektsøknad innenfor Erasmus Mundus, så lyser Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) årlig ut midler til prosjektetableringsstøtte (PES).

  • Utlysningen kommer vanligvis i februar, og siste frist for å søke er vanligvis i begynnelsen av september.

  • Søknadene vurderes fortløpende av Diku, og søkerne oppfordres til å sende PES-søknad til Diku så snart prosjektet begynner å ta form.

 • Midler til selve fellesgradsprosjektet

  • Prosjektene støttes gjennom tilskudd til partnerne, og via stipendier til et antall studenter.

  • Dere kan søke om støtte til et forberedende år, og inntil fire studentopptak.

  • Tilskudd til partnerne er til administrering av konsortium og til gjesteforelesere.

  • Dere kan søke om inntil 15 studentstipend og 4 gjesteforelesere per opptak. I tillegg kan dere søke om inntil 12 studentstipend i tillegg per opptak for en eller flere prioriterte områder/land.

Hvordan søker du?

 • Koordinerende institusjon i konsortiet søker til EU-kommisjonen om midler til fellesgradsprosjektet.

 • Det lyses ut midler én gang i året, og søknadsfristen er vanligvis i midten av februar, se Diku sine nettsider for mer informasjon om søknadsprosedyrer.

 • Diku arrangerer jevnlig søkerseminar som anbefales hvis dere er i en søkeprosess.

 • Det anbefales å starte søkeprosessen minst ett år i forveien.

 • Erasmus+ teamet ved Seksjon for internasjonalisering ved OsloMet kan veilede når det gjelder kriterier og betingelser for Erasmus Mundus fellesgradsprosjekter.

Nyttige lenker

chatbot-portlet