Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Hvorfor Erasmus Mundus?

Etablering av fellesgradsprosjekter som Erasmus Mundus er omfattende prosesser, og det er derfor viktig at nytten og merverdien er tydelig både for studentene og for OsloMet.

Løfte fagmiljøer og tilby attraktive studieprogrammer

Erasmus Mundus fellesgradsprosjekter kan bidra til å utvikle tverrfaglig utdanning som svarer på behov i samfunn og arbeidsliv, og på den måten utvikle og løfte særskilte fagmiljøer. 

Innenfor et fagområde hvor man har særlig sterke forskningsmiljøer kan slike fellesgradsprosjekter med utvalgte partnere bidra til at man kan tilby internasjonalt konkurransedyktige studieprogrammer.

Tilsvarende kan slike fellesgradsprosjekter være nødvendig for å sikre stabile og attraktive studieprogrammer innenfor andre fagområder.

Økt flerkulturell kompetanse

For kandidatene vil et internasjonalt studieprogram som utvikles og tilbys av tre eller flere europeiske institusjoner gi nye faglige perspektiver og en flerkulturell kompetanse de ellers ikke ville ha oppnådd. Dette kan gjøre det lettere å orientere seg mot et internasjonalt arbeidsmarked enn med en nasjonal grad.

Tettere internasjonalt samarbeid

For institusjonene og fagmiljøene innebærer Erasmus Mundus fellesgradsprosjekter et strategisk samarbeid om utdanning og forskning. På sikt vil dette også kunne øke transparensen på tvers av landegrensene, bygge ned forskjeller mellom utdanningssystemene, og dermed legge til rette for bredere og tettere internasjonalt samarbeid. 

 

chatbot-portlet