Erasmus mundus fellesgradsprosjekter ved OsloMet - Ansatt

Erfaringer med Erasmus Mundus felles masterprogram ved OsloMet

Erfaringer med Erasmus Mundus felles masterprogram ved OsloMet

OsloMet har vært involvert i flere Erasmus Mundus felles masterprogram tidligere, både som partner og som koordinator.

Deltakelse som partner

Mundusfor – Education for Professionals in Education (ugr.es) 

Formålet med Mundusfor var å utvikle og tilby verktøy og kompetanse for utdanning av fagpersoner involvert i undervisning i utdanningsinstitusjoner, bedrifter og foreninger. 

Deltakelse som koordinator

  • International Master in Digital Library Learning (DILL). Formålet med DILL var å utvikle og tilby oppdatert kunnskap om digitale bibliotek.  
  • International Master in Early Childhood Education (IMEC). IMEC ble utviklet særlig med tanke på å bidra til å fylle en mangel på utdanning og opplæring av barnehagelærere i Europa og i verden.