Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Erasmus Mundus fellesgradsprosjekter ved OsloMet

Nåsituasjonen

Et fagmiljø er med som partner på en søknad som ble levert 15.02.18, og det er interesse for å søke om prosjektetableringsstøtte i andre fagmiljø.

Tidligere deltakelse

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har vært involvert i flere Erasmus Mundus fellesgradsprosjekter tidligere, både som partner og som koordinator.

Som partner

  • Mundusfor – Education for Professionals in Education

Som koordinator

  • International Master in Digital Library Learning (DILL)

  • International Master in Early Childhood Education (IMEC)

chatbot-portlet