Skip to Content

News

Viserektor Per Martin Norheim-Martinsen

Ny handlingsplan for bærekraft

OsloMet har ambisjoner om å bidra til å endre samfunnet i en mer bærekraftig retning. Den nye handlingsplanen for bærekraft inneholder tiltak for både studenter og ansatte.

Tiltakene er gruppert innenfor fire områder – utdanning, forskning og utvikling, kommunikasjon og drift og miljø.

Studentene skal lære om bærekraft

- Et av OsloMet sine viktigste bidrag til å nå bærekraftsmålene er å utvikle kompetansen til studentene som skal ut i arbeids- og samfunnsliv, sier viserektor Per Martin Norheim-Martinsen, som har ledet arbeidet med handlingsplanen og er ansvarlig for OsloMet sitt bærekraftsarbeid.

Alle OsloMet-studenter skal derfor få grunnleggende kompetanse i bærekraft som en del av sin utdanning. En bredt sammensatt gruppe skal nå utarbeide kriterier for hvordan dette skal innarbeides i programplanene. OsloMet vil også utvikle studieprogram og emner i bærekraft på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Ny reise- og innkjøpspolicy

Reiser og innkjøp av varer og tjenester utgjør en stor andel av OsloMet sitt samlede klimaavtrykk. Norheim-Martinsen forteller at det i løpet av høsten skal utarbeides ny policy for både reiser og innkjøp, og at hensikten er å ta aktive grep for å redusere universitetets klimagassutslipp. For å kunne følge utviklingen tett, skal OsloMet innføre et årlig klimagassregnskap.

- Vi ansatte må regne med å måtte vurdere enda nøyere hvilke reiser som er strengt nødvendige for virksomheten, og hvilke vi kan klare oss uten. Koronapandemien har vist at det finnes mange gode løsninger for samarbeid på avstand, og noe av den lærdommen må vi ta med oss videre når samfunnet etter hvert går tilbake til normalen, sier Norheim-Martinsen.

Forskning og utvikling

Forskningsmiljøene ved OsloMet har allerede i en årrekke jobbet med spørsmål som er relevante for bærekraftsmålene.

- Det er viktig å huske at bærekraft er mer enn klima og miljø, og handler om bidrag til blant annet velferd, helse og utdanning. Her har OsloMet sterke forskningsmiljøer som vi i enda større grad enn i dag må synliggjøre, sier Norheim-Martinsen.

Bærekraftsuke for studenter

16.- 20. november vil OsloMet sammen med Studentparlamentet og flere studentforeninger arrangere en bærekraftsuke for studenter. Uken skal bidra til å rette søkelys mot bærekraftsspørsmål, og øke bevisstheten både rundt individuelle valg og rundt institusjonens arbeid med disse spørsmålene.

Uken åpnes med et felles arrangement for studenter og ansatte, der årets klimagassregnskap legges fram og OsloMet sitt arbeid med tiltak presenteres.

chatbot-portlet