Personvern: Starte forskningsprosjekt ved OsloMet

Personvern: Starte forskningsprosjekt ved OsloMet

Hvordan starte et forskningsprosjekt som krever at man tar hensyn til personvern? Hvilke avklaringer må gjøres på forhånd, og hvordan gjennomfører man?

Avslutte prosjektet

Avslutte prosjektet

 1. Sjekkliste for avslutning av forskningsprosjekt

  Avslutningsfasen omfatter den delen av forskningsprosjektet hvor dataanalysen er avsluttet og innsamlede data (personopplysninger) skal slettes, anonymiseres eller overføres til andre for videre oppbevaring.

  Dette må du gjøre:

  • avgjøre hvilke personopplysninger om forskningsdeltakere eller informanter som skal slettes og hvilke som skal oppbevares etter prosjektslutt (arkiveres). 

  • sørge for at alle personopplysninger om forskningsdeltakere eller informanter som ikke skal oppbevares etter prosjektslutt blir forsvarlig slettet.

  • sørge for at personopplysninger som skal oppbevares etter prosjektslutt blir anonymisert, for eksempel ved at koblingsnøkkel for avidentifiserte/pseudonymiserte personopplysninger destrueres.

  • sørge for at personopplysninger som skal tas vare på etter prosjektslutt blir forsvarlig oppbevart.

  Krav/opplysninger om oppbevaring kan følge av:

  • samtykke

  • informasjonsskriv til forskningsdeltaker/informant 

  • vurderingen til REK

  • vurderingen til Personverntjenester (Sikt)

  Hvis du har fått prosjektet ditt vurdert av REK skal du sende sluttmelding til REK (rekportalen.no). Du skal også sende sluttmelding hvis ikke prosjektet ditt blir gjennomført som planlagt.

  Hvis du har fått prosjektet ditt vurdert av Personverntjenester (Sikt) skal du sende melding til Personverntjenester (Sikt) når prosjektet er avsluttet.

  Se også kort e-læring utarbeidet av sikresiden.no, "Når du er ferdig" (sikresiden.no).