Arbeidsplaner | Arbeid, ferie og permisjon - Ansatt

Arbeidsplaner

Arbeidsplaner

Arbeidsplaner er et styrings- og planleggingsverktøy for arbeidsgivers fordeling av arbeidsoppgaver for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Rektor vedtok i oktober 2019 nye retningslinjer.
 • Arbeidsplanskjema

  OsloMet benytter Styringsportalen for registrering av arbeidsplaner. Det er nærmeste leder som registrerer arbeidsplanene til de ansatte, og leder har ansvar for at den enkelte ansatte får arbeidsplanen sin. Veileder for utfylling av arbeidsplaner i Styringsportalen (.pdf)

  Retningslinjene for oppsett av arbeidsplaner (compendia.no) danner grunnlag for arbeidet med oppsett av individuelle arbeidsplaner for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (UF-stillinger) ved OsloMet. De danner også grunnlag for utvikling av supplerende lokale retningslinjer på fakultetsnivå.

 • Arbeidsår

  • En full stilling har et arbeidsår på netto 1687,5 timer, tilsvarende 37,5 timers arbeidsuke.
  • Det året man fyller 60 år blir årsverket reduseres med 37,5 timer til 1650 timer grunnet en ekstra ferieuke.
  • Det året man fyller 62 år blir årsverket reduseres med ytterligere 60 timer, til 1590 timer, grunnet åtte seniordager, jf. Hovedtariffavtalen.
 • Oppgaver

  Arbeidsplanene kan deles inn i følgende primære oppgaver:

  • FoU og formidling
  • Faglig-pedagogisk fornying
  • Undervisningsrelaterte oppgaver
  • Administrasjon og verv
 • Kvantifisering

  En undervisningstime på 45 minutter beregnes som 1 time. For øvrige oppgaver beregnes tiden time for time. Undervisningsaktiviteter kvantifiseres ved hjelp av omregningsfaktorer.

  Reising i forbindelse med praksis / andre eksterne oppdrag regnes time for time når dette foregår innenfor normal arbeidstid.

 • Planperiode

  Arbeidsplanenes planperiode er fra 1. august til 31. juli året etter. Individuelle arbeidsplaner skal vanligvis være fastsatt innen 1. juni hvert år.

 • Endring

  Når forholdene tilsier det kan arbeidsplaner endres underveis i planperioden. Både leder og arbeidstaker er ansvarlig for å ta opp behovet for endringer med hverandre.

  Ved særlig og tidsavgrenset behov kan arbeidsgiver pålegge overtid. Overtid forutsetter timeregistrering av både arbeidstid og overtid.

  Ved sykefravær reduseres normalt alle arbeidsoppgaver i arbeidsplanen forholdsmessig.

Kontakt lokal HR

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

Fellesadministrasjonen

Telefon :
92614750
E-post :
Sted/Adresse :
Fagleder HMS

Fakultet for helsevitenskap (HV)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
HR ved HV

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR SVA