Utenlandsstipend for ph.d. og postdoc | Forskningsmidler - Ansatt

Utenlandsstipend: utbetaling og reiseoppgjør

Utenlandsstipend: utbetaling og reiseoppgjør

Her finner du retningslinjer og skjemaer for utbetaling av utenlandsstipend og reiseoppgjøret.

Retningslinjer for utenlandsstipend.

Inntil 100 % av utenlandsstipendet kan utbetales som forskudd. Du skal ikke benytte SAP for utbetaling av forskudd og oppgjør for utenlandsstipend.

For utbetaling av reiseforskudd for utenlandsstipend benyttes dette skjema.

Forskuddsskjemaet skal fylles ut og saksbehandles av din lokale økonomienhet.

Reiseoppgjør leveres umiddelbart etter at du er tilbake fra utenlandsoppholdet. Det er to skjema som skal fylles ut, oppgjørsskjema og bilagsoversiktsskjema.

Begge skjemaene skal leveres din økonomienhet. Har du spørsmål, ta kontakt med økonomienheten på ditt fakultet/senter.

Mer informasjon om utlysning av utenlandsstipend.