Synliggjøring | Formidling og publisering - Ansatt

Synliggjøring

Synliggjøring

Bli sett og lest. Om bruk av sosiale medier, forskerprofiler og søkemotoroptimalisering med mer.

Når du skriver

Det er smart å tenke synlighet allerede i skriveprosessen ved å:

 1. Vær bevisst på bruk av nøkkelbegreper i tittel og sammendrag slik at søkemotorer fanger opp artikkelen din.
 2. Bruk navneformer og syntaks konsekvent. Bruk gjerne initialer i eventuelle mellomnavn også.
 3. Bruk billedtekster på bildene.

Forskerprofiler

Når forskningsaktiviteter skje på tvers av flere kilder, kan det være en utfordring å organisere og skille ditt arbeid fra andres. Løsningen?

 • Opprett forskerprofiler:
  • Oppdater profilen din i Cristin.
  • ORCID (skal inkluderes i Cristin) gir en vedvarende digital identifikator som skiller deg fra andre forskere og støtter automatiserte koblinger mellom deg og din forskningsaktivitet. Inkluder din ID på nettsider og manuskript-innsendinger.
  • ResearcherID (Web of Science) Ved å bruke MyResearcherID funksjonen i Web of Science er forskerne tildelt et individuelt ID-nummer som forblir knyttet til dem, uavhengig av institusjonstilknytning. Når MyResearcherID er opprettet, er dine publikasjoner, som er oppført i Web of Science, lagt til profilen din. Slås sammen med ORCID.
  • Scopus Author ID skiller mellom like navn ved å tildele hver forfatter i Scopus et unikt nummer, og grupperer alle dokumentene skrevet av forfatteren.
  • Google Scholar Citation profil: Google Scholar sørger enkelt for å gruppere alle siteringene knyttet til dine publikasjoner på ett sted. En profil inneholder navn, valgte søkeord forskningsinteresse, genererte siteringsoversikter inkludert linker til siterende artikler.
  • LinkedIn
  • Oppdater din egen personprofil på OsloMet. 

Forskningsformidling ved OsloMet

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon arbeider sammen med kommunikasjonrådgivere ved enhetene for å produsere og publisere gode artikler om forskning på oslomet.no og med podcasten Viten + Snakkis

Ta kontakt hvis du ønsker å:

 • formidle og/eller synliggjøre forskningen din i relevante kanaler i media/sosiale medier.
 • å overvåke artikkelen du har publisert.
 • dele forskningsdata.

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Publisering, publiseringsfond, retningslinjer og politikk for åpen tilgang til forskning m.m.

Tanja Strøm, FoU

Telefon :
67 23 52 03 / 915 17 063
E-post :
Url :
Tanja Strøm

Hjelp til å lagre filer/deponere i Cristin

Url :
Finn din Cristin-kontakt

For godkjenning av åpen publisering gjennom publiseringsavtaler, kontakt Universitetsbiblioteket

E-post :

For informasjon om OsloMets åpne arkiv, ODA

E-post :

For informasjon om bibliotekets publiseringsløsning for åpne tidsskrifter

E-post :