Skatt | Lønn og refusjoner - Ansatt

Skatt

template.back.to.overview Skatt

Korte orienteringer om skattekort og skattetrekk.

Bestemmelser om skatt finner du på Skatteetatens nettsider (skatteetaten.no).

Skattekort

 • Elektronisk skattekort lastes direkte inn i SAP (vårt lønnssystem) foran hver lønnskjøring.
 • Både nytilsettinger og endringer i skattekort fanges dermed opp fortløpende.

For utenlandske borgere

Informasjon om skattekort for utenlandske borgere:

Norske dokumenter

Ekstra skattetrekk

 • Hvis du ønsker ekstra trekk, sender du "Ekstra skattetrekk" i SAP-portalen / DFØ-appen.
 • Ekstratrekk kan ikke legges inn med en prosentsats, men med beløp pr måned.
 • Ekstratrekk legges inn med virkning til det kommende årsskiftet (altså til og med 31.12 inneværende år). Du må sende nytt skjema for ekstratrekk neste år.

Skattetrekk nyansatt

 • Hvis du tiltrer før årsskiftet, trekkes du ikke skatt i juni det påfølgende året.
 • Du trekkes halv skatt i desember.
 • Dette betyr ikke at det er null skatt i juni og halv skatt i desember; trekket er fordelt på resten av året.

Flere arbeidsgivere

 • Hovedarbeidsgiver skal trekke skatt etter tabellen og biarbeidsgiver etter prosent.
 • Unntaket til denne regelen er timelønnede - se nedenfor
 • Sjekk trekket ditt og gi beskjed til din HR-avdeling hvis det er feil.

Skattekort og timelønnede

 • OsloMet trekker alle timelønnede etter prosentsats, ikke tabelltrekk. Både timelønnede med OsloMet som biarbeidsgiver og som hovedarbeidsgiver trekkes etter prosentsats. Det vil fremstå på lønnsslippen som at OsloMet er biarbeidsgiver. Det betyr at det trekkes etter prosentsats. 
 • Timelønnede trekkes etter prosent for å unngå å trekke for lite skatt. OsloMet har som arbeidsgiver ansvar for korrekt skattetrekk. 
  • Tabelltrekk er laget ut fra en fast lønn hver måned, slik at trekket blir lavere jo mindre man tjener, for så å ikke trekke noe som helst om bruttobeløpet blir tilstrekkelig lavt en måned. Da trekkes ikke riktig skattebeløp.
 • Om du som timelønnet mener at prosentsatsen blir for høy, må du logge inn på skatteetaten.no og endre skattekortet ditt.
 • Lønn kan i spesielle tilfeller endre til tabelltrekk for timelønnede. Det vil i slike tilfeller være den timelønnedes eget ansvar å kontrollere at skattetrekket ikke blir for lavt, og OsloMet står uten ansvar for eventuell tilbakebetaling av skatt. 

Kontakt

Kontakt