Valg til universitetsstyret og fakultetsstyrene

Nyhetportlet

Bilde av bygg på campus i Pilestredet.

Valg til universitetsstyret og fakultetsstyrene

Det er valg av styremedlemmer i midlertidige undervisnings- og forskerstillinger til universitetsstyret og fakultetsstyrene ved OsloMet. Valgperioden er fra 14. mai til 28. mai.

Det skal velges ett medlem og ett varamedlem til universitetsstyret og til fakultetsstyrene, med funksjonstid på ett år fra 1. august 2024 til 31. juli 2025.

Hvem kan stemme?

Fordi det er medlemmer fra midlertidig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling (UF-ansatte) som skal velges, er det kun midlertidig UF-ansatte som kan stemme.

Valgperiode fra 14. til 28. mai

Valgene av medlemmer til universitetsstyret og fakultetsstyrene foregår parallelt. Det vil si at du som har stemmerett kan stemme både ved fakultetet du tilhører og ved universitetsstyrevalget.

Valgperioden er fra 14. til 28. mai. Valgene foregår elektronisk.

Alle stemmeberettigede vil få e-post med lenke for å stemme i uke 20 (13.-17. mai). Før dette, skal du ha mottatt en e-post om at du står i manntallet. Denne kom i uke 18 (29. april-3. mai).

Har du ikke mottatt en slik e-post, men mener at du skal kunne stemme i dette valget, ta kontakt med valgsekretariatet ved Anders Dahle (andersd@oslomet.no) eller ditt lokale fakultetsvalgsekretariat (se på nederste del av valgsiden).

Du kan les mer om valget på temasidene for universitetsstyrevalget og fakultetsstyrevalgene.