Valg til universitetsstyret og fakultetsstyrene

Nyhetportlet

Bilde av bygning på Campus Pilestredet.

Valg til universitetsstyret og fakultetsstyrene

Rektor Christen Krogh oppfordrer til å stille til valg som ansattrepresentanter til universitetsstyret og fakultetsstyrene ved OsloMet. Fristen for å nominere deg selv eller kolleger er 19. april.

– Jeg oppfordrer alle ansatte til å vurdere å stille til valg som ansattrepresentant, eller å motivere gode kolleger. Et styreverv gir en unik mulighet til å lære mye både om universitetet vårt og sektoren, og ikke minst til å bidra direkte i utviklingen av virksomheten videre, sier rektor ved OsloMet, Christen Krogh.

Ansvarsfullt og morsomt

Nåværende ansattrepresentant Inger Vederhus støtter rektors oppfordring.

– Det er ansvarsfullt, morsomt og selvfølgelig arbeidskrevende å sitte i universitetsstyret, sier Vederhus som er en av ansattrepresentantene i dagens universitetsstyre ved OsloMet.

– Jeg håper mange ansatte og studenter er interessert i stille til valg. Når du sitter i universitetsstyret får du et overordnet blikk på virksomheten, må se hva som tjener hele universitetet, får være med på spennende diskusjoner, og er med å ta beslutninger som får betydning langt frem i tid, forteller Vederhus.

Disse skal velges

Det skal velges representanter fra forskjellige grupper av ansatte og fra studentene.

  • a) fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (UF-ansatte) 
  • b) midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (UF-ansatte)

  • c) ansatte i tekniske eller administrative stillinger (TA-ansatte)

  • d) studenter

  • e) i tillegg oppnevnes og ikke velges eksterne representanter

Funksjonstiden for vervene fra gruppe a, c og e er fire år, fra og med 1. august 2023 til og med 31. juli 2027. Funksjonstiden for vervene fra gruppe b og d er ett år, fra og med 1. august 2023 til og med 31. juli 2024. 

Nominasjon fra 20. mars til 19. april

I forkant av valgperioden er det en nominasjonsperiode fra 20. mars til 19. april, hvor du kan nominere dine kandidater til vervene. Du kan også nominere deg selv.

Du kan nominere kandidater til universitetsstyret, og til fakultetsstyret/SVA-styret ved fakultetet du er ansatt ved/SVA. Du kan kun nominere og stemme på de som er i samme valgkrets som deg selv.

En valgkrets vil si den gruppen man velger av og blant. Vi har fire valgkretser ved OsloMet; UF-ansatte i faste stillinger, midlertidige UF-ansatte, TA-ansatte og studenter.

Det er forskjellige nominasjonsskjema for universitetsstyret og fakultetsstyrene. Her finner du mer informasjon om nominasjon, nominasjonsskjema og valget.

Valgperiode fra 10. til 22. mai

Siste uke i april og første uke i mai er det presentasjon av de nominerte kandidatene. Mer informasjon om dette kommer når det nærmer seg. Valgene foregår elektronisk.

Alle stemmeberettigede vil få e-post med lenke for å stemme i sin valgkrets. Valgperioden er fra 10. til 22. mai. Valgene av medlemmer til universitetsstyret og fakultetsstyrene foregår parallelt.

Det vil si at du som har stemmerett kan stemme både ved fakultetet du tilhører og ved universitetsstyrevalget. Jobber du ikke ved fakultet/SVA kan du bare stemme ved universitetsstyrevalget.

Du kan les mer om valget på sidene for universitetsstyrevalget og fakultetsstyre/SVA-valget.