Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Fasadebilde av Pilestredet 46 med ukrainsk flagg vaiende over bygget.

Samarbeid med ukrainsk universitet

OsloMet signerer 22. april en samarbeidsavtale med universitetet i Kharkiv. – Vi ønsker å styrke vårt samarbeid med ukrainske forskere, og støtte universitetets virksomhet i en vanskelig situasjon, sier rektor Christen Krogh.

22. april signerer rektor Christen Krogh og rektor Tetyana Kaganovska en Memorandum of Understanding mellom OsloMet og V. N. Karazin Kharkiv National University (KKNU).

Det skjer under åpningen av et seminar på OsloMet som tar for seg de alvorlige humanitære og sikkerhetspolitiske konsekvensene av krigen i Ukraina. Rektor ved KKNU deltar på signeringen digitalt.

– Jeg er glad for at OsloMet nå inngår et tettere samarbeid med universitetet i Kharkiv. De er i en kritisk situasjon etter de forferdelige krigshandlingene, sier rektor Christen Krogh. 

– Vi ønsker å vise vår solidaritet ved å styrke vårt allerede etablerte samarbeid med KKNU, og støtte universitetet fremover slik at det best mulig kan opprettholde og deretter gjenopprette sin ordinære virksomhet, sier rektor.

Viktig kunnskapsutveksling

Intensjonen er at de to universitetene skal utvikle tettere samarbeid innenfor forskning, undervisning og formidling, og muligheter for utveksling. 

Avtalen springer ut fra et samarbeid fagmiljøer ved KKNU har hatt i flere år med By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. 

– Forskere og fagpersoner ved KKNU besitter mye viktig kunnskap, og vi ønsker å utvikle samarbeidet, sier Krogh.

Nye kolleger fra Ukraina

OsloMet har allerede fått to nye kolleger som har flyktet fra Ukraina, og én av dem er Oleksandra Deineko som nå er gjesteforsker ved NIBR. Deineko er sosiolog og førsteamanuensis ved School of Sociology ved KKNU, og hadde fra før kontakt med NIBR etter å ha vært knyttet til deres prosjekt Accommodation of Regional Diversity in Ukraine (ARDU) fra 2018-2021. 

Les om våre to nye OsloMet-kolleger fra Ukraina.

Fredag 22. mars skal Deineko holde hovedinnlegget "Ukrainian society under the war" under OsloMet-seminaret om krigen i Ukraina.