Ny prorektor for utdanning ansatt

Nyhetportlet

Portrett av Silje Fekjær

Ny prorektor for utdanning ansatt

Styret ved OsloMet ansatte 9. februar Silje Fekjær som ny prorektor for utdanning.

Silje Fekjær kommer fra stillingen som professor ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet, men har fungert som prorektor for utdanning siden sommeren 2022. Hun har tidligere fungert i samme stilling i perioden mellom august 2021 og mars 2022, og som senterleder på Senter for profesjonsstudier.  

Fekjær har doktorgrad i utdanningssosiologi fra Universitetet i Oslo, og har jobbet 20 år med å undervise og forske på høyere utdanning. Hun har blant annet jobbet i barnehagelærerutdanningen og lærerutdanningen, på forskningsinstitutt, på Politihøgskolen og med å undervise i universitetspedagogikk.

Hun ser fram til å fortsette arbeidet med å skape bedre utdanning for OsloMets studenter.

– Det er særlig viktig for meg å jobbe for at studentene våre skal trives bedre, for at vi skal få til å løfte enda flere studenter faglig, og for at underviserne våre skal få uttelling for å prioritere undervisning. Etter å ha jobbet lenge med å forske på utdanning og å undervise selv, har jeg opplevd det som virkelig meningsfullt å få være med på å lede utdanning og se universitetet fra et annet perspektiv, sier Fekjær.

– Jeg har tro på å skape tilhørighet for studentene våre, både til studiet og til yrket de skal inn i. Jeg håper at vi kan lage undervisningsopplegg som motiverer studentene til å lære, og klare å få med også de studentene som ikke alltid har lykkes i utdanningssystemet.

Sterk kandidat

Rektor Christen Krogh er glad for ansettelsen og for å beholde Silje Fekjær i ledergruppen.  

– Med sin gode kjennskap til OsloMets studieportefølje og sin faglige tyngde er Silje et svært godt bidrag til universitetets toppledelse, sier Krogh.
 
– Som prorektor for utdanning er Silje ansvarlig for OsloMets samlede studieportefølje. Hun har lang fartstid fra OsloMet og kjenner våre utdanninger svært godt. Hun har dessuten i to perioder fungert i prorektorstillingen. Jeg kan vanskelig tenke meg noen bedre kandidat for denne jobben, sier rektor.

Silje Fekjær overtar stillingen formelt etter Nina Waaler, som sluttet sommeren 2022.